TÌM KIẾM THEO TỪ KHÓA

LỊCH PHÁT SÓNG HTVCO.OP TỪ 03/08/2020 - 09/08/2020

Ngày đăng: 03-08-2020 11:33:29

 

LỊCH PHÁT SÓNG KÊNH HTVCO.OP

TUẦN TỪ 03/08/2020 - 09/08/2020

 

NGÀY

 

THỜI GIAN PHÁT SÓNG

 

TÊN CHƯƠNG TRÌNH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ Hai

03/08/2020

 

 

6:05:10

 

NỆM LOUIS 2017

 

 

7:01:31

 

 

NƯỚC ION KIỀM FUJIWA

 

8:00:16

 

BỘ CHĂM SÓC NHÀ CỬA NET

 

 

9:10:31

 

TP BVSK HÀ THỦ Ô XUÂN NGUYÊN

 

 

10:11:15

 

COMBO 3 QUẦN KAKI NAM P&ARGO

 

 

12:23:35

 

BỘ 4 NƯỚC GIẶT XẢ KOLORTEX

 

 

15:02:48

 

GẠO LOUIS DIAMOND

 

 

19:11:12

 

MẬT ONG HOA XUYẾN CHI HONEYLAND

 

 

 

20:16:30

 

VÕNG ĐÀO CAO CẤP PHÚ ĐÀO GIA

 

 

 

21:58:01

 

VÕNG XẾP QUI PHÚC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ThứBa

04/08/2020

 

 

 

 

 

 

 

6:01:55

 

GHẾ DU LỊCH DELI HAPPY 2020

 

 

8:18:00

 

 

MẬT ONG HOA XUYẾN CHI HONEYLAND

 

 

9:16:40

 

MẬT ONG SỮA ONG CHÚA TRƯỜNG THỌ

 

 

10:13:12

 

BỘ 5 CHAI XỊT TINH DẦU ĐUỔI MUỖI SMOS - ANTI

 

 

12:04:55

 

BỘ 5 CHAI GIẶT TRẮNG SÁNG & 5 CHAI GIẶT CHỐNG LEM KOLORTEX 1L

 

 

13:10:23

 

GHẾ XẾP THƯ GIÃN MINH PHÚ

 

 

14:58:36

 

YẾN THIÊN HOÀNG CAO CẤP 15%

 

 

19:18:24

 

 

VÕNG ĐÀO CAO CẤP PHÚ ĐÀO GIA

 

 

20:22:03

 

TPBVSK VIÊN ĐÔNG TRÙNG HẠ THẢO SAFFRON

 

 

 

22:03:20

 

ÁO KHOÁC 2 MẶT P&ARGO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ Tư

05/08/2020

 

 

 

 

6:04:24

 

GIAN HÀNG INOX QUI PHÚC T8.2019

 

 

7:00:46

 

NƯỚC ION KIỀM FUJIWA

 

 

8:01:14

 

BỘ CHĂM SÓC NHÀ CỬA NET

 

 

9:00:31

 

MẬT ONG SỮA ONG CHÚA TRƯỜNG THỌ

 

 

12:43:12

 

TỎI CÔ ĐƠN KIM CƯƠNG ĐÔNG Á

 

 

13:06:41

 

 

BỘ 4 CHAI NƯỚC GIẶT NET MATIC

 

 

13:35:36

 

VÕNG ĐÀO CAO CẤP PHÚ ĐÀO GIA

 

 

15:03:50

 

GẠO LOUIS DIAMOND

 

 

 

16:38:48

 

KHÔ GÀ CHÙM NGÂY

 

 

 

20:09:54

 

YẾN HUYẾT HIMA CHƯNG SẴN 15%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ Năm

06/08/2020

 

 

 

 

6:58:22

 

TP BVSK THIÊN BẢO GIẢO CỔ LAM ĐÔNG Á

 

 

8:00:18

 

YẾN THIÊN HOÀNG 12%

 

 

9:16:22

 

MẬT ONG SỮA ONG CHÚA TRƯỜNG THỌ

 

 

10:12:54

 

 

GHẾ XẾP THƯ GIÃN MINH PHÚ

 

11:07:48

 

TPBVSK VIÊN ĐÔNG TRÙNG HẠ THẢO SAFFRON

 

 

12:35:55

 

DUNG DỊCH VỆ SINH NANO BẠC GẤU TUYẾT

 

 

14:02:15

 

YẾN SÀO ĐÔNG TRÙNG THẢO BICONEST

 

 

16:55:32

 

BỘ 4 CHAI NƯỚC GIẶT NET MATIC

 

 

 

18:55:39

 

MẬT ONG HOA CỎ ĐIỆN BIÊN HONEYLAND

 

 

 

20:05:00

 

BỘ 5 CHAI XỊT TINH DẦU ĐUỔI MUỖI SMOS – ANTI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ Sáu

07/08/2020

 

 

 

6:11:05

 

TP BVSK THIÊN BẢO GIẢO CỔ LAM ĐÔNG Á

 

 

7:01:32

 

NƯỚC ION KIỀM FUJIWA

 

 

8:14:11

 

NÔI VÕNG TỰ ĐỘNG VINANOI

 

 

10:04:43

 

KHẨU TRANG NEOMASK

 

 

12:24:37

 

BỘ 4 NƯỚC GIẶT XẢ KOLORTEX

 

 

14:01:17

 

MẬT ONG HOA XUYẾN CHI

 

 

16:17:44

 

GHẾ XẾP THƯ GIÃN MINH PHÚ

 

 

18:51:43

 

BỘ 4 CHAI NƯỚC GIẶT NET MATIC

 

 

 

20:06:49

 

BỘ CHĂM SÓC NHÀ CỬA EUROCHEM

 

 

 

20:53:57

 

YẾN NƯỚC CUNG ĐÌNH 15%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ Bảy

08/08/2020

 

 

6:10:07

 

GẠO VIBIGABA

 

8:01:35

 

GẠO HOMERICE

 

8:26:57

 

MẬT ONG RỪNG SỮA ONG CHÚA XUÂN NGUYÊN

 

10:04:03

 

BỘ CHĂM SÓC NHÀ CỬA EUROCHEM

 

12:05:54

 

BỘ 5 CHAI GIẶT TRẮNG SÁNG & 5 CHAI GIẶT CHỐNG LEM KOLORTEX 1L

 

 

14:10:46

 

 

YẾN SÀO ĐÔNG TRÙNG THẢO BICONEST

 

16:09:50

 

TP BVSK HÀ THỦ Ô XUÂN NGUYÊN

 

18:27:10

 

YẾN NƯỚC CUNG ĐÌNH 15%

 

 

20:10:51

 

TRAILER KHẨU TRANG VẢI KHÁNG KHUẨN CO.OP SELECT 2L

 

 

 

22:49:31

 

ÁO KHOÁC 2 MẶT P&ARGO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chủ Nhật

09/08/2020

 

 

 

 

 

6:19:15

 

GIAN HÀNG INOX QUI PHÚC

 

8:21:26

 

TỎI CÔ ĐƠN KIM CƯƠNG ĐÔNG Á

 

9:20:49

 

MẬT ONG RỪNG SỮA ONG CHÚA HONEYLAND

 

10:52:46

 

YẾN NƯỚC CUNG ĐÌNH 15%

 

12:23:23

 

BỘ 4 NƯỚC GIẶT XẢ KOLORTEX

 

14:08:36

 

MẬT ONG HOA XUYẾN CHI

 

15:25:56

MẬT ONG RỪNG SỮA ONG CHÚA XUÂN NGUYÊN

17:00:09

 

GẠO LOUIS DIAMOND

 

 

19:44:43

 

BỘ CHĂM SÓC NHÀ CỬA EUROCHEM

 

 

20:35:21         

 

MẬT ONG HOA XUYẾN CHI

 

 

 

LỊCH PHÁT SÓNG KÊNH SCTV Phim Tổng Hợp

 

NGÀY

 

THỜI GIAN PHÁT SÓNG

 

TÊN CHƯƠNG TRÌNH

 

Thứ Hai

03/08/2020

 

 

 

Trước Phim 14H00 (13h45-14h00)

 

YẾN NƯỚC CUNG ĐÌNH 15%

 

 

Sau Phim 15H00 (15h45-16h00)

 

NỒI CHIÊN KHÔNG DẦU MISHIO MK165 5.5L

 

 

Sau Phim 17H00 (17h45-18h00)

 

MÁY PHUN XỊT RỬA CAO ÁP KACHI MK-164

 

 

 

 

ThứBa

04/08/2020

 

 

 

Trước Phim 14H00 (13h45-14h00)

 

NEM MASSAGE BELLA

 

 

 

Sau Phim 15H00 (15h45-16h00)

 

MAY XAY THIT IRUKA

 

 

Sau Phim 17H00 (17h45-18h00)

 

NỒI CHIÊN KHÔNG DẦU MISHIO MK165 5.5L

 

 

 

Thứ Tư

05/08/2020

 

 

Trước Phim 14H00 (13h45-14h00)

 

MÁY PHUN XỊT RỬA CAO ÁP KACHI MK-164

 

 

 

Sau Phim 15H00 (15h45-16h00)

 

YẾN NƯỚC CUNG ĐÌNH 15%

 

Sau Phim 17H00 (17h45-18h00)

 

MAY XAY THIT IRUKA

 

 

 

 

 

Thứ Năm

06/08/2020

 

 

 

Trước Phim 14H00 (13h45-14h00)

 

MAY XAY THIT IRUKA

 

 

Sau Phim 15H00 (15h45-16h00)           

NEM MASSAGE BELLA

 

 

Sau Phim 17H00 (17h45-18h00)           

NỒI CHIÊN KHÔNG DẦU MISHIO MK165 5.5L

 

 

 

 

Thứ Sáu

07/08/2020

 

 

Trước Phim 14H00 (13h45-14h00)

 

MÁY PHUN XỊT RỬA CAO ÁP KACHI MK-164

 

 

 

Sau Phim 15H00 (15h45-16h00)           

 

NỒI CHIÊN KHÔNG DẦU MISHIO MK165 5.5L

 

 

 

Sau Phim 17H00 (17h45-18h00)           

YẾN NƯỚC CUNG ĐÌNH 15%

 

 

 

 

Thứ Bảy

08/08/2020

 

 

Trước Phim 14H00 (13h45-14h00)

 

 

YẾN NƯỚC CUNG ĐÌNH 15%

 

 

 

Sau Phim 15H00 (15h45-16h00)

 

MÁY PHUN XỊT RỬA CAO ÁP KACHI MK-164

 

 

Sau Phim 17H00 (17h45-18h00)           

MAY XAY THIT IRUKA

 

 

LỊCH PHÁT SÓNG KÊNH SCTV14 Phim Việt

 

NGÀY

 

THỜI GIAN PHÁT SÓNG

 

TÊN CHƯƠNG TRÌNH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ Hai

03/08/2020

 

 

 

Trước Phim (12h45

12h30-12h45)

 

BỘ 10 MÓN TRENDY

 

 

Trước Phim 13h45

(13h30-13h45)

 

MÁY XAY THỊT MISHIO MK - 135

 

 

Sau Phim 13h45

(14h30-14h40)

 

BỘ DỤNG CỤ CẦM TAY ĐA NĂNG KACHI MK_89

 

 

Trước Phim 14h45

(14h40-14h45)

 

XE DAP TAP AIRBIKE

 

 

 

Sau Phim 16h45

(17h30-17h45)

 

BỘ 10 MÓN TRENDY

 

 

 

 

 

 

 

 

ThứBa

04/08/2020

 

 

 

Trước Phim 12h45

(12h30-12h45)

 

BỘ DỤNG CỤ CẦM TAY ĐA NĂNG KACHI MK_89

 

 

TRước Phim 13h45

(13h30-13h45)

 

 

XE DAP TAP AIRBIKE

 

 

 

Sau Phim 13h45

(14h30-14h40)

 

 

BỘ 10 MÓN TRENDY

 

 

 

Trước Phim 14h45

(14h40-14h45)

 

BỘ DỤNG CỤ CẦM TAY ĐA NĂNG KACHI MK_89

 

 

Sau Phim 16h45

(17h30-17h45)

 

MÁY XAY THỊT MISHIO MK - 135

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ Tư

05/08/2020

 

 

Trước Phim 12h45

(12h30-12h45)

 

MÁY XAY THỊT MISHIO MK - 135

 

 

Trước Phim 13h45

(13h30-13h45)

 

 

BỘ DỤNG CỤ CẦM TAY ĐA NĂNG KACHI MK_89

 

 

 

Sau Phim 13h45

(14h30-14h40)

 

XE DAP TAP AIRBIKE

 

 

Trước Phim 14h45

(14h40-14h45)

 

 

BỘ 10 MÓN TRENDY

 

 

 

Sau Phim 16h45

(17h30-17h45)

 

MÁY XAY THỊT MISHIO MK - 135

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ Năm

06/08/2020

 

 

 

Trước Phim 12h45

(12h30-12h45)

 

NỒI CHIÊN KHÔNG DẦU RAPIDO 4L

 

 

 

Trước Phim 13h45

(13h30-13h45)

 

BỘ 10 MÓN TRENDY

 

 

 

Sau Phim 13h45

(14h30-14h40)

 

NỒI CHIÊN KHÔNG DẦU RAPIDO 4L

 

 

Trước Phim 14h45

(14h40-14h45)

 

MÁY XAY THỊT MISHIO MK - 135

 

 

 

Sau Phim 16h45

(17h30-17h45)

 

XE DAP TAP AIRBIKE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ Sáu

07/08/2020

 

 

Trước Phim 12h45

(12h30-12h45)

 

XE DAP TAP AIRBIKE

 

 

 

Trước Phim 13h45

(13h30-13h45)

 

NỒI CHIÊN KHÔNG DẦU RAPIDO 4L

 

 

Sau Phim 13h45

(14h30-14h40)

 

MÁY XAY THỊT MISHIO MK - 135

 

 

Trước Phim 14h45

(14h40-14h45)

 

BỘ DỤNG CỤ CẦM TAY ĐA NĂNG KACHI MK_89

 

 

Sau Phim 16h45

(17h30-17h45)

 

NỒI CHIÊN KHÔNG DẦU RAPIDO 4L

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ Bảy

08/08/2020

 

 

Trước Phim 12h45

(12h30-12h45)

 

NỒI CHIÊN KHÔNG DẦU RAPIDO 4L

 

 

Trước Phim 13h45

(13h30-13h45)

 

 

XE DAP TAP AIRBIKE

 

 

 

Sau Phim 13h45

(14h30-14h40)

 

NỒI CHIÊN KHÔNG DẦU RAPIDO 4L

 

 

Trước Phim 14h45

(14h40-14h45)

 

 

BỘ 10 MÓN TRENDY

 

 

 

Sau Phim 16h45

(17h30-17h45)

 

BỘ DỤNG CỤ CẦM TAY ĐA NĂNG KACHI MK_89

 

 

LỊCH PHÁT SÓNG KÊNH SCTV14 Today TV

 

NGÀY

 

THỜI GIAN PHÁT SÓNG

 

TÊN CHƯƠNG TRÌNH

Thứ Hai

03/08/2020

 

 

 

Sau phim 11h45 - 12h00

 

 

BỘ 10 MÓN TRENDY

 

ThứBa

04/08/2020

 

 

 

Sau phim 11h45 - 12h00

 

MÁY XAY THỊT ĐA NĂNG MISHIO MK-135

Thứ Tư

05/08/2020

 

 

 

Sau phim 11h45 - 12h00

 

BỘ 10 MÓN TRENDY

 

Thứ Năm

06/08/2020

 

 

 

Sau phim 11h45 - 12h00

 

 

MÁY XAY THỊT ĐA NĂNG MISHIO MK-135

Thứ Sáu

07/08/2020

 

 

 

Sau phim 11h45 - 12h00

 

BỘ 10 MÓN TRENDY

 

Thứ Bảy

08/08/2020

 

 

 

Sau phim 11h45 - 12h00

 

BỘ 10 MÓN TRENDY

 

TIN LIÊN QUAN

THÔNG TIN SCMEDIA

HOTLINE Đặt Hàng:

(028) 44 55 88 99

091 626 5770

  Email:

  htvcoop@saigonco-op.com.vn

  Hotline Dịch Vụ

  0941 61 17 17

  KẾT NỐI VỚI SCMEDIA

  Đăng ký nhận thư

  cuộn

  Product Videos

  Loading the player...

  Thư tín