TÌM KIẾM THEO TỪ KHÓA

Lịch phát sóng HTVCo.op tuần 09/05 - 15/05/2022

Ngày đăng: 05-05-2022 11:47:39

 

LỊCH PHÁT SÓNG KÊNH HTVCO.OP

TUẦN TỪ 09/05 – 15/05/2022

 

NGÀY

 

THỜI GIAN PHÁT SÓNG

 

TÊN CHƯƠNG TRÌNH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ Hai

09/05/2022

 

 

6:05:42

           

GHẾ DELI BOSS QUI PHÚC

 

8:07:28

                       

COMBO ĐÔNG TRÙNG HẠ THẢO DÀNH CHO GIA ĐÌNH

 

10:10:46

           

NỆM LOUIS

 

12:13:24

           

YẾN NƯỚC THIÊN HOÀNG 5%

 

14:01:47

                       

 

MẬT ONG HOA XUYẾN CHI

 

16:14:06

             

 

BỘ LAU NHÀ MEGAHOME X3

 

18:13:18

                       

 

MẬT ONG SỮA ONG CHÚA TRƯỜNG THỌ

 

20:07:26

           

 

YẾN THIÊN HOÀNG 15%

 

 

21:11:53

 

 

COMBO VIÊN UỐNG COLLAGEN PRIMROSE PLUS + 60V

 

 

22:34:58

                       

 

GIÀN PHƠI ĐỒ ĐÔI MEGAHOME

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ThứBa

10/05/2022

 

 

 

 

 

 

 

6:13:52

                       

 

TPBVSK BỔ GAN SILYMARIN

 

7:04:09

                       

 

TP BVSK ĐÔNG TRÙNG HẠ THẢO HỒNG SÂM

 

9:25:20

                       

 

TỎI CÔ ĐƠN KIM CƯƠNG ĐÔNG Á

 

11:16:20

                       

 

MẬT ONG HOA XUYẾN CHI HONEYLAND

 

12:26:03

                       

 

NƯỚC YẾN SÀO ĐÔNG TRÙNG HẠ THẢO 18%TỔ YẾN

 

14:05:24

           

 

TPBVSK GIÚP NGỦ NGON TÂM AN KHANG

 

16:11:17

           

 

TP BVSK VIÊN NANG ĐÔNG TRÙNG HẠ THẢO HIMA

 

18:06:17

                       

 

GHẾ XẾP THƯ GIÃN PHÚ ĐÀO GIA

 

 

20:09:39

                       

 

COMBO YẾN SÀO CUNG ĐÌNH

 

 

21:17:44

                       

 

TP BVSK CAO BAN LONG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ Tư

11/05/2022

 

 

 

 

6:15:26

           

 

COMBO MẬT ONG HONIMORE

 

7:05:19

                       

 

MẬT ONG HONEY AN THIÊN HOÀNG

 

9:12:34

                       

 

NƯỚC ION KIỀM FUJIWA

 

11:09:21

                       

 

TỎI ĐEN LINH ĐAN

 

12:50:27

                       

 

YẾN NƯỚC THIÊN HOÀNG 5%

 

14:09:23

                       

 

NƯỚC YẾN SÀO ĐÔNG TRÙNG HẠ THẢO 18% TỔ YẾN

 

16:20:20

           

 

NƯỚC YẾN THIÊN HOÀNG 18% PLUS

 

18:05:37

                       

 

TỎI CÔ ĐƠN KIM CƯƠNG ĐÔNG Á

 

 

20:21:02

                       

 

TPBVSK GIÚP NGỦ NGON TÂM AN KHANG

 

 

21:38:5

           

 

BỘ 3 NƯỚC GIẶT XẢ ÁO QUẦN ISUN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ Năm

12/05/2022

 

 

 

 

6:01:17

                       

 

KỆ XẾP ĐA NĂNG OHAWA QUI PHÚC

 

7:04:09

                       

 

GHẾ DELI BOSS QUI PHÚC

 

9:10:34

                       

 

BỘT CẦN TÂY SẤY LẠNH JAN'S POWDER

 

11:22:39

                       

 

NƯỚC ION KIỀM FUJIWA

 

12:09:33

                       

 

BỘ CHĂM SÓC NHÀ CỬA EUROCHEM

 

14:05:24

                       

 

TP BVSK CAO BAN LONG

 

16:21:48

                       

 

GẠO HOMERICE

 

18:06:17

                       

 

BỘ 3 NƯỚC GIẶT XẢ ÁO QUẦN ISUN

 

 

19:48:14

                       

 

GIAN HÀNG INOX QUI PHÚC

 

 

20:44:18

                       

 

MẬT ONG HOA XUYẾN CHI HONEYLAND

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ Sáu

13/05/2022

 

 

 

6:10:27

                       

 

KỆ XẾP ĐA NĂNG OHAWA QUI PHÚC

 

7:22:45

                       

 

BỘ 3 HỘP OMEGA 369

 

9:17:17

                       

 

YẾN TINH CHẾ SỢI THIÊN HOÀNG

 

11:06:40

                       

 

NƯỚC YẾN CAO CẤP THIÊN HOÀNG 12%

 

13:26:11

                       

 

TP BVSK THIÊN BẢO GIẢO CỔ LAM ĐÔNG Á

 

15:23:52

           

 

NƯỚC YẾN THIÊN HOÀNG 18% PLUS

 

17:08:28

                       

 

TP BVSK CAO BAN LONG

 

19:07:23

                       

 

BỘT CẦN TÂY SẤY LẠNH JAN'S POWDER

 

 

20:39:11

           

 

GHẾ XẾP THƯ GIÃN PHÚ ĐÀO GIA

 

 

21:37:04

                       

 

COMBO VIÊN UỐNG COLLAGEN PRIMROSE PLUS + 60V

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ Bảy

14/05/2022

 

 

6:12:26

                       

ĐÔNG TRÙNG HẠ THẢO TỔ YẾN HIMA

 

7:17:18

           

TP BVSK ĐÔNG TRÙNG HẠ THẢO HỒNG SÂM

 

9:15:11

                       

BỘ CHĂM SÓC NHÀ CỬA EUROCHEM

 

11:21:25

                       

YẾN TINH CHẾ SỢI THIÊN HOÀNG

 

12:32:49

                       

 

COMBO YẾN SÀO CUNG ĐÌNH

 

14:05:24

                       

 

NƯỚC YẾN CAO CẤP THIÊN HOÀNG 12%

 

16:04:55

                       

 

TỎI CÔ ĐƠN KIM CƯƠNG ĐÔNG Á

 

18:21:14

                       

 

GHẾ XẾP THƯ GIÃN PHÚ ĐÀO GIA

 

 

20:16:51

                         

 

BỘ LAU NHÀ MEGAHOME X3

 

 

21:04:03

                       

 

COMBO VIÊN UỐNG COLLAGEN PRIMROSE PLUS + 60V

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chủ Nhật

15/05/2022

 

 

 

 

 

 

6:10:13

                       

ĐÔNG TRÙNG HẠ THẢO TỔ YẾN HIMA

 

7:43:21

                       

MẬT ONG HONEY AN THIÊN HOÀNG

 

9:11:28

                       

TP BVSK CAO BAN LONG

 

11:08:12

                       

MẬT ONG SỮA ONG CHÚA TRƯỜNG THỌ

 

12:12:14

                       

 

TỎI CÔ ĐƠN KIM CƯƠNG ĐÔNG Á

 

14:08:14

           

 

GẠO HOMERICE

 

16:13:23

                       

 

NƯỚC YẾN THIÊN HOÀNG 18% PLUS

 

18:06:08

                       

 

NỆM LOUIS

 

 

20:11:35

                       

 

TP BVSK CAO BAN LONG

 

 

21:48:47

                       

 

YẾN NƯỚC CUNG ĐÌNH 15%

 

 

LỊCH PHÁT SÓNG KÊNH SCTV14

 

NGÀY

 

THỜI GIAN PHÁT SÓNG

 

TÊN CHƯƠNG TRÌNH

 

 

 

Thứ Hai

09/05/2022

 

 

Sau Phim 12h45

(13H30-13H45)

 

 

COMBO GHẾ XẾP MK116 + NỆM MATXA BELLA

 

 

Thứ Ba

10/05/2022

 

 

Sau Phim 12h45

(13H30-13H45)

 

BỘ NỒI INOX MISHIO MK 325

 

 

 

 

Thứ

11/05/2022

 

 

 

Sau Phim 12h45

(13H30-13H45)

 

 

COMBO GHẾ XẾP MK116 + NỆM MATXA BELLA

 

 

 

Sau Phim 13H45

(14H30 - 14H45)

 

BỘ NỒI INOX MISHIO MK 325

 

 

 

 

 

Thứ Năm

12/05/2022

 

 

 

Sau Phim 12h45

(13H30-13H45)

 

 

XE ĐẠP THỂ DỤC AIR BIKE MK305

 

 

 

Sau Phim 13H45

(14H30 - 14H45)

 

BỘ NỒI INOX MISHIO MK 325

 

 

 

 

 

Thứ Sáu

13/05/2022

 

 

 

Sau Phim 12h45

(13H30-13H45)

 

 

BỘ NỒI INOX MISHIO MK 325

 

 

 

Sau Phim 13H45

(14H30 - 14H45)

 

COMBO GHẾ XẾP MK116 + NỆM MATXA BELLA

 

 

 

 

Thứ Bảy

14/05/2022

 

 

 

Sau Phim 12h45

(13H30-13H45)

 

 

COMBO GHẾ XẾP MK116 + NỆM MATXA BELLA

 

 

 

Sau Phim 13H45

(14H30 - 14H45)

 

XE ĐẠP THỂ DỤC AIR BIKE MK305

 

 

 

 

Chủ Nhật

15/05/2022

 

 

 

Sau Phim 12h45

(13H30-13H45)

 

 

BỘ NỒI INOX MISHIO MK 325

 

 

 

Sau Phim 13H45

(14H30 - 14H45)

 

COMBO GHẾ XẾP MK116 + NỆM MATXA BELLA

 

 

LỊCH PHÁT SÓNG KÊNH SCTV14

 

NGÀY

 

THỜI GIAN PHÁT SÓNG

 

TÊN CHƯƠNG TRÌNH

 

 

 

Thứ

11/05/2022

 

 

Sau bản tin 6h30

(Sau CT Nhịp sống hôm nay) _7h30

COMBO GHẾ XẾP MK116 + NỆM MATXA BELLA

 

 

 

Thứ Năm

12/05/2022

 

 

Sau bản tin 6h30

(Sau CT Nhịp sống hôm nay) _7h30

HỘP HÂM NÓNG THỨC ĂN MAGIC A-09

 

 

 

Thứ Sáu

13/05/2022

 

 

 

Sau bản tin 6h30

(Sau CT Nhịp sống hôm nay) _7h30

COMBO GHẾ XẾP MK116 + NỆM MATXA BELLA

 

 

 

Thứ Bảy

14/05/2022

 

 

 

Sau bản tin 6h30

(Sau CT Nhịp sống hôm nay) _7h30

HỘP HÂM NÓNG THỨC ĂN MAGIC A-09

 

 

 

Chủ Nhật

15/05/2022

 

 

 

Sau bản tin 6h30

(Sau CT Nhịp sống hôm nay) _7h30

HỘP HÂM NÓNG THỨC ĂN MAGIC A-09

 

 

LỊCH PHÁT SÓNG KÊNH VTVCAB10

 

NGÀY

 

THỜI GIAN PHÁT SÓNG

 

TÊN CHƯƠNG TRÌNH

 

 

Thứ

11/05/2022

 

 

Phim

(phát sóng 17h55-18h00)

MÁY XAY THỊT MISHIO MK - 135

 

 

 

Thứ Năm

12/05/2022

 

 

Phim

(phát sóng 17h55-18h00)

COMBO GHẾ XẾP MK116 + NỆM MATXA BELLA

 

 

 

Thứ Sáu

13/05/2022

 

 

Phim

(phát sóng 17h55-18h00)

MÁY XAY THỊT MISHIO MK - 135

 

 

 

Thứ Bảy

14/05/2022

 

 

Phim

(phát sóng 17h55-18h00)

COMBO GHẾ XẾP MK116 + NỆM MATXA BELLA

 

 

 

Chủ Nhật

15/05/2022

 

 

Phim

(phát sóng 17h55-18h00)

MÁY XAY THỊT MISHIO MK - 135

 

 

 

LỊCH PHÁT SÓNG KÊNH ĐỒNG THÁP 1

 

NGÀY

 

THỜI GIAN PHÁT SÓNG

 

TÊN CHƯƠNG TRÌNH

 

 

Thứ

11/05/2022

 

 

Trước phim 14h00

( phát lúc 13h50 - 14h00)

BỘ NỒI INOX MISHIO MK 325

 

 

Thứ Năm

12/05/2022

 

 

Trước phim 14h00

( phát lúc 13h50 - 14h00)

BỘ NỒI INOX MISHIO MK 325

 

 

Thứ Sáu

12/05/2022

 

 

Trước phim 14h00

( phát lúc 13h50 - 14h00)

BỘ NỒI INOX MISHIO MK 325

 

 

————————

TIN LIÊN QUAN

THÔNG TIN SCMEDIA

HOTLINE Đặt Hàng:

(028) 44 55 88 99

091 626 5770

  Email:

  htvcoop@saigonco-op.com.vn

  Hotline Dịch Vụ

  0941 61 17 17

  KẾT NỐI VỚI SCMEDIA

  Đăng ký nhận thư

  cuộn

  Product Videos

  Loading the player...

  Thư tín