TÌM KIẾM THEO TỪ KHÓA

Lịch phát sóng HTVCo.op tuần 27/06 - 03/07/2022

Ngày đăng: 03-06-2022 11:01:08

 

LỊCH PHÁT SÓNG KÊNH HTVCO.OP

TUẦN TỪ 27/06 – 03/07/2022

 

NGÀY

 

THỜI GIAN PHÁT SÓNG

 

TÊN CHƯƠNG TRÌNH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ Hai

27/06/2022

 

 

6:06:18

                       

GHẾ DELI BOSS QUI PHÚC

 

8:00:14

                       

COMBO ĐÔNG TRÙNG HẠ THẢO DÀNH CHO GIA ĐÌNH

 

10:02:13

                       

GẠO LOUIS DIAMOND

 

12:10:44

                       

TP BVSK THIÊN BẢO GIẢO CỔ LAM ĐÔNG Á

 

14:02:59

           

 

YẾN THIÊN HOÀNG 15%

 

16:09:07

                       

 

VÕNG ĐÀO CAO CẤP PHÚ ĐÀO GIA

 

18:00:58

                       

 

MẬT ONG HOA XUYẾN CHI HONEYLAND

 

20:17:06

           

 

BỘ LÀM ĐẸP TAN MỠ BỤNG LONG THUẬN

 

 

21:25:24

                       

 

BỘ 3 NƯỚC GIẶT XẢ ÁO QUẦN ISUN

 

 

22:03:20

                       

 

BỘ LAU NHÀ FITIS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ThứBa

28/06/2022

 

 

 

 

 

 

 

6:19:40

                       

 

COMBO MẬT ONG HONIMORE

 

7:07:02

                       

 

NỆM LOUIS

 

9:12:58

           

 

TỎI CÔ ĐƠN KIM CƯƠNG ĐÔNG Á

 

11:15:40

                       

 

BỘ 3 NƯỚC GIẶT XẢ ÁO QUẦN ISUN

 

12:04:30

                       

 

YẾN TINH CHẾ SỢI THIÊN HOÀNG

 

14:06:43

                       

 

NƯỚC YẾN SÀO ĐÔNG TRÙNG HẠ THẢO 18% TỔ YẾN

 

16:01:07

           

 

NƯỚC ION KIỀM FUJIWA

 

18:19:56

           

 

ĐÔNG TRÙNG HẠ THẢO BÁN TỰ NHIÊN ĐÔNG Á

 

 

20:47:31

                       

 

NƯỚC YẾN THIÊN HOÀNG 18% PLUS

 

 

21:27:25

                       

 

BỘ LAU NHÀ FITIS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ Tư

29/06/2022

 

 

 

 

6:14:27

           

 

NÔI VÕNG TỰ ĐỘNG VINANOI

 

8:00:14

                       

 

NƯỚC YẾN THIÊN HOÀNG 18% PLUS

 

10:23:28

           

 

BỘT CẦN TÂY SẤY LẠNH JAN'S POWDER

 

12:04:11

                       

 

GIƯỜNG GẤP CAO CẤP 2 TRONG 1 PHÚ ĐÀO GIA

 

13:04:21

                       

 

TINH NGHỆ CURCUMIN HONEYLAND

 

15:04:29

                       

 

COMBO YẾN SÀO CUNG ĐÌNH

 

17:03:02

                       

 

YẾN TINH CHẾ SỢI THIÊN HOÀNG

 

19:25:40

                       

 

BỘ 3 NƯỚC GIẶT XẢ ÁO QUẦN ISUN

 

 

20:16:36

           

 

TP BVSK THIÊN BẢO GIẢO CỔ LAM ĐÔNG Á

 

 

21:09:51

           

 

GIƯỜNG GẤP CAO CẤP 2 TRONG 1 PHÚ ĐÀO GIA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ Năm

30/06/2022

 

 

 

 

6:46:12

                       

 

COMBO MẬT ONG HONIMORE

 

8:03:10

                       

 

NƯỚC YẾN SÀO ĐÔNG TRÙNG HẠ THẢO 18% TỔ YẾN

 

10:09:14

                       

 

COMBO ĐÔNG TRÙNG HẠ THẢO DÀNH CHO GIA ĐÌNH

 

12:10:15

                       

 

COMBO YẾN SÀO CUNG ĐÌNH

 

14:07:46

                       

 

MẬT ONG HOA XUYẾN CHI

 

16:36:27

                       

 

BỘT CẦN TÂY SẤY LẠNH JAN'S POWDER

 

18:00:52

                       

 

TỎI CÔ ĐƠN KIM CƯƠNG ĐÔNG Á

 

20:14:30

                       

 

TP BVSK CAO BAN LONG

 

 

21:06:10

                       

 

NƯỚC YẾN THIÊN HOÀNG 18% PLUS

 

 

22:14:29

                       

 

DA CÁ TRỨNG MUỐI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ Sáu

01/07/2022

 

 

 

6:27:17

           

 

VUA GẠO

 

7:37:06

           

 

BỘ CHĂM SÓC NHÀ CỬA EUROCHEM

 

9:27:00

           

 

ĐÔNG TRÙNG HẠ THẢO BÁN TỰ NHIÊN ĐÔNG Á

 

11:26:00

                       

 

HOẠT HUYẾT DƯỠNG NÃO ĐÔNG DƯỢC 5

 

13:03:57

                       

 

YẾN TINH CHẾ SỢI THIÊN HOÀNG

 

15:10:47

                       

 

GIƯỜNG GẤP CAO CẤP 2 TRONG 1 PHÚ ĐÀO GIA

 

17:34:17

                       

 

NƯỚC YẾN THIÊN HOÀNG 18% PLUS

 

19:25:55

                       

 

COMBO YẾN SÀO CUNG ĐÌNH

 

 

20:34:57

           

 

BỘ LÀM ĐẸP TAN MỠ BỤNG LONG THUẬN

 

 

21:12:43

                       

 

MẬT ONG SỮA ONG CHÚA TRƯỜNG THỌ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ Bảy

02/07/2022

 

 

6:10:35

           

TP BVSK ĐÔNG TRÙNG HẠ THẢO HỒNG SÂM

 

7:12:56

                       

BỘ CHĂM SÓC NHÀ CỬA EUROCHEM

 

9:01:44

                       

VÕNG ĐÀO CAO CẤP PHÚ ĐÀO GIA

 

11:03:36

                       

NƯỚC ION KIỀM FUJIWA

 

12:33:26

                       

 

GIAN HÀNG INOX QUI PHÚC

 

14:00:35

                       

 

MẬT ONG HOA XUYẾN CHI

 

16:06:40

                       

 

NƯỚC ION KIỀM FUJIWA

 

18:02:43

           

 

YẾN TINH CHẾ SỢI THIÊN HOÀNG

 

 

19:29:52

                       

 

ĐÔNG TRÙNG HẠ THẢO TỔ YẾN HIMA

 

 

20:53:16

           

 

BỘ 3 NƯỚC GIẶT XẢ ÁO QUẦN ISUN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chủ Nhật

03/07/2022

 

 

 

 

 

 

6:14:27

                       

NÔI VÕNG TỰ ĐỘNG VINANOI

 

7:10:33

                       

NÔI VÕNG TỰ ĐỘNG VINANOI

 

9:15:00

                       

ĐÔNG TRÙNG HẠ THẢO BÁN TỰ NHIÊN ĐÔNG Á

 

11:10:13

           

TP BVSK THIÊN BẢO GIẢO CỔ LAM ĐÔNG Á

 

12:26:26

                       

 

BỘT CẦN TÂY SẤY LẠNH JAN'S POWDER

 

14:18:41

                       

 

BỘ 3 NƯỚC GIẶT XẢ ÁO QUẦN ISUN

 

16:06:11

           

 

ĐÔNG TRÙNG HẠ THẢO TỔ YẾN HIMA

 

18:21:22

                       

 

YẾN NƯỚC CUNG ĐÌNH 15%

 

 

20:08:44

                       

 

TP BVSK CAO BAN LONG

 

 

21:02:27

                       

 

MẬT ONG SỮA ONG CHÚA TRƯỜNG THỌ

 

 

LỊCH PHÁT SÓNG KÊNH SCTV4

 

NGÀY

 

THỜI GIAN PHÁT SÓNG

 

TÊN CHƯƠNG TRÌNH

 

Thứ Hai

27/06/2022

 

 

Sau bản tin 6h30

(Sau CT Nhịp sống hôm nay) _7h30

BỘ NỒI INOX MISHIO MK 325

 

Thứ Ba

28/06/2022

 

 

Sau bản tin 6h30

(Sau CT Nhịp sống hôm nay) _7h30

COMBO GHẾ XẾP KACHI MK 116-NỆM MASSAGE BELLA MK 292

 

Thứ

29/06/2022

 

 

Sau bản tin 6h30

(Sau CT Nhịp sống hôm nay) _7h30

COMBO GHẾ XẾP KACHI MK 116-NỆM MASSAGE BELLA MK 292

 

Thứ Năm

30/06/2022

 

 

Sau bản tin 6h30

(Sau CT Nhịp sống hôm nay) _7h30

GHẾ MASSAGE PANWORLD PW-4422

 

Thứ Sáu

01/07/2022

 

 

Sau bản tin 6h30

(Sau CT Nhịp sống hôm nay) _7h30

BỘ NỒI INOX MISHIO MK 325

 

Thứ Bảy

02/07/2022

 

 

Sau bản tin 6h30

(Sau CT Nhịp sống hôm nay) _7h30

GHẾ MASSAGE PANWORLD PW-4422

 

Chủ Nhật

03/07/2022

 

 

Sau bản tin 6h30

(Sau CT Nhịp sống hôm nay) _7h30

COMBO GHẾ XẾP KACHI MK 116-NỆM MASSAGE BELLA MK 292

 

 

LỊCH PHÁT SÓNG KÊNH SCTV14

 

NGÀY

 

THỜI GIAN PHÁT SÓNG

 

TÊN CHƯƠNG TRÌNH

 

 

 

 

Thứ Hai

27/06/2022

 

 

Sau Phim 12h45

(13H30-13H45)

 

 

BỘ NỒI INOX MISHIO MK 325

 

 

Sau Phim 17h45

(18H30 - 18H45)

 

 

COMBO GHẾ XẾP KACHI MK 116-NỆM MASSAGE BELLA MK 292

 

 

 

Thứ Ba

28/06/2022

 

 

Sau Phim 12h45

(13H30-13H45)

 

XE ĐẠP THỂ DỤC AIR BIKE MK305

 

 

Sau Phim 17h45

(18H30 - 18H45)

 

BỘ NỒI INOX MISHIO MK 325

 

 

 

Thứ

29/06/2022

 

 

Sau Phim 12h45

(13H30-13H45)

 

COMBO GHẾ XẾP KACHI MK 116-NỆM MASSAGE BELLA MK 292

 

 

Sau Phim 17h45

(18H30 - 18H45)

 

XE ĐẠP THỂ DỤC AIR BIKE MK305

 

 

 

Thứ Năm

30/06/2022

 

 

Sau Phim 12h45

(13H30-13H45)

 

GHẾ MASSAGE PANWORLD PW-4422

 

 

Sau Phim 17h45

(18H30 - 18H45)

 

COMBO GHẾ XẾP KACHI MK 116-NỆM MASSAGE BELLA MK 292

 

 

 

Thứ Sáu

01/07/2022

 

 

 

Sau Phim 12h45

(13H30-13H45)

 

XE ĐẠP THỂ DỤC AIR BIKE MK305

 

 

Sau Phim 17h45

(18H30 - 18H45)

 

GHẾ MASSAGE PANWORLD PW-4422

 

 

 

Thứ Bảy

02/07/2022

 

 

 

Sau Phim 12h45

(13H30-13H45)

 

GHẾ MASSAGE PANWORLD PW-4422

 

 

Sau Phim 17h45

(18H30 - 18H45)

 

BỘ NỒI INOX MISHIO MK 325

 

 

 

Chủ Nhật

03/07/2022

 

 

 

Sau Phim 12h45

(13H30-13H45)

 

COMBO GHẾ XẾP KACHI MK 116-NỆM MASSAGE BELLA MK 292

 

 

Sau Phim 17h45

(18H30 - 18H45)

 

GHẾ MASSAGE PANWORLD PW-4422

 

 

LỊCH PHÁT SÓNG KÊNH VTVCAB10

 

NGÀY

 

THỜI GIAN PHÁT SÓNG

 

TÊN CHƯƠNG TRÌNH

 

Thứ Hai

27/06/2022

 

 

 

Phim 12h (12h55 - 13h00)

 

MÁY XAY THỊT MISHIO MK - 135

 

 

 

Phim

(phát sóng 17h55-18h00)

 

BỘ NỒI INOX MISHIO MK 325

 

Thứ Ba

28/06/2022

 

 

 

Phim 12h (12h55 - 13h00)

 

MÁY XAY THỊT MISHIO MK - 135

 

 

 

Phim

(phát sóng 17h55-18h00)

 

BỘ NỒI INOX MISHIO MK 325

 

 

Thứ

29/06/2022

 

 

 

Phim 12h (12h55 - 13h00)

 

MÁY XAY THỊT MISHIO MK - 135

 

 

 

Phim

(phát sóng 17h55-18h00)

 

BỘ NỒI INOX MISHIO MK 325

 

 

Thứ Năm

30/06/2022

 

 

 

Phim 12h (12h55 - 13h00)

 

MÁY XAY THỊT MISHIO MK - 135

 

 

 

Phim

(phát sóng 17h55-18h00)

 

BỘ NỒI INOX MISHIO MK 325

 

 

Thứ Sáu

01/07/2022

 

 

 

Phim 12h (12h55 - 13h00)

 

MÁY XAY THỊT MISHIO MK - 135

 

 

 

Phim

(phát sóng 17h55-18h00)

 

BỘ NỒI INOX MISHIO MK 325

 

 

Thứ Bảy

02/07/2022

 

 

 

Phim 12h (12h55 - 13h00)

 

MÁY XAY THỊT MISHIO MK - 135

 

 

 

Phim

(phát sóng 17h55-18h00)

 

BỘ NỒI INOX MISHIO MK 325

 

 

Chủ Nhật

03/07/2022

 

 

 

Phim 12h (12h55 - 13h00)

 

MÁY XAY THỊT MISHIO MK - 135

 

 

 

Phim

(phát sóng 17h55-18h00)

 

BỘ NỒI INOX MISHIO MK 325

 

 

 

LỊCH PHÁT SÓNG KÊNH ĐỒNG THÁP 1

 

NGÀY

 

THỜI GIAN PHÁT SÓNG

 

TÊN CHƯƠNG TRÌNH

 

 

Thứ Hai

27/06/2022

 

 

Trước phim 11H30

(phát 11H15-11H30)

BỘ NỒI INOX MISHIO MK 325

 

 

Thứ Ba

28/06/2022

 

 

Trước phim 11H30

(phát 11H15-11H30)

 

BỘ NỒI INOX MISHIO MK 325

 

 

 

Thứ

29/06/2022

 

 

Trước phim 11H30

(phát 11H15-11H30)

 

MÁY XAY THỊT MISHIO MK - 135

 

 

 

Thứ Năm

30/06/2022

 

 

Trước phim 11H30

(phát 11H15-11H30)

 

NỒI CHIÊN KHÔNG DẦU RAPIDO 4L

 

 

 

Thứ Sáu

01/07/2022

 

 

Trước phim 11H30

(phát 11H15-11H30)

 

MÁY XAY THỊT MISHIO MK - 135

 

 

 

Thứ Bảy

02/07/2022

 

 

 

Trước phim 11H30

(phát 11H15-11H30)

 

BỘ NỒI INOX MISHIO MK 325

 

 

 

Thứ Bảy

03/07/2022

 

 

Trước phim 11H30

(phát 11H15-11H30)

BỘ NỒI INOX MISHIO MK 325

 

 

————————

TIN LIÊN QUAN

THÔNG TIN SCMEDIA

HOTLINE Đặt Hàng:

(028) 44 55 88 99

091 626 5770

  Email:

  htvcoop@saigonco-op.com.vn

  Hotline Dịch Vụ

  0941 61 17 17

  KẾT NỐI VỚI SCMEDIA

  Đăng ký nhận thư

  cuộn

  Product Videos

  Loading the player...

  Thư tín