TÌM KIẾM THEO TỪ KHÓA

Lịch phát sóng HTVCo.op tuần từ 11/10 – 17/10/2021

Ngày đăng: 11-10-2021 14:46:18

 

LỊCH PHÁT SÓNG KÊNH HTVCO.OP

TUẦN TỪ 11/10 – 17/10/2021

 

NGÀY

 

THỜI GIAN PHÁT SÓNG

 

TÊN CHƯƠNG TRÌNH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ Hai

11/10/2021

 

 

6:10:56

                       

TỎI ĐEN LINH ĐAN

 

8:00:16

                       

TPBVSK OMEGA 369 SAMJIN

 

10:11:10

                       

GẠO HOMERICE 5 LOẠI TÚI 2KG

 

12:01:25

                       

TINH NGHỆ CURCUMIN HONEYLAND

 

13:27:36

                       

 

NƯỚC YẾN THIÊN HOÀNG 18% PLUS

 

14:41:18

                       

 

GẠO LOUIS DIAMOND

 

16:13:58

                       

 

TP BVSK THIÊN BẢO GIẢO CỔ LAM ĐÔNG Á

 

18:20:54

                       

 

MẬT ONG HOA XUYẾN CHI HONEYLAND

 

 

19:40:26

                       

 

YẾN TINH CHẾ SỢI VIETNEST

 

 

20:49:44

                       

 

GẠO HOMERICE 5 LOẠI TÚI 2KG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ThứBa

12/10/2021

 

 

 

 

 

 

 

6:04:24

                       

 

TPBVSK VAROBONE GLU500

 

7:15:36

                       

 

BỘ DUNG DỊCH ĐA NĂNG PROCA TINH DẦU SẢ CHANH

 

8:11:26

                       

 

BỘ 4 CHAI NƯỚC GIẶT NET MATIC

 

10:08:21

                       

 

YẾN TINH CHẾ SỢI VIETNEST

 

12:07:31

                       

 

GẠO HOMERICE

 

13:45:06

                       

 

MẬT ONG HOA XUYẾN CHI HONEYLAND

 

14:41:29

                       

 

BỘ 10 CHAI NƯỚC GIẶT TRẮNG SÁNG KOLORTEX 1 LÍT

 

16:04:18

                       

 

MẬT ONG HOA XUYẾN CHI HONEYLAND

 

 

18:28:35

                       

 

TP BVSK THIÊN BẢO GIẢO CỔ LAM ĐÔNG Á

 

 

20:15:37

                       

 

COMBO MẬT ONG HONIMORE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ Tư

13/10/2021

 

 

 

 

6:05:44

                       

 

ĐÔNG TRÙNG HẠ THẢO TỔ YẾN HIMA

 

7:04:40

                       

 

TỎI ĐEN LINH ĐAN

 

9:00:58

                       

 

GẠO LOUIS DIAMOND

 

11:05:00

           

 

COMBO MẬT ONG HONIMORE

 

12:01:25

                       

 

YẾN NƯỚC CUNG ĐÌNH 15%

 

14:05:16

                       

 

GẠO LOUIS DIAMOND

 

16:03:44

                       

 

YẾN NƯỚC CUNG ĐÌNH 15%

 

18:10:37

                       

 

BỘ 4 CHẢO CHỐNG DÍNH CAO CẤP ECORAMIC

 

 

19:19:07

                       

 

NƯỚC ION KIỀM FUJIWA

 

 

20:07:34

                       

 

GẠO HOMERICE 5 LOẠI TÚI 2KG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ Năm

14/10/2021

 

 

 

 

6:15:02

                       

 

GHẾ XẾP THƯ GIÃN PHÚ ĐÀO GIA

 

7:06:08

                       

 

ĐÔNG TRÙNG HẠ THẢO TỔ YẾN HIMA

 

9:09:29

                       

 

GẠO HOMERICE 5 LOẠI TÚI 2KG

 

11:07:57

                       

 

NƯỚC YẾN THIÊN HOÀNG 18% PLUS

 

12:51:48

                       

 

GẠO HOMERICE

 

14:04:24

                       

 

BỘ 10 CHAI NƯỚC GIẶT TRẮNG SÁNG KOLORTEX 1 LÍT

 

16:04:18

                       

 

GẠO LOUIS DIAMOND

 

18:10:32

                       

 

NƯỚC YẾN CAO CẤP THIÊN HOÀNG 12%

 

 

20:02:54

                       

 

NƯỚC ION KIỀM FUJIWA

 

 

22:05:55

                       

 

TP BVSK ĐÔNG TRÙNG HẠ THẢO HỒNG SÂM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ Sáu

15/10/2021

 

 

 

6:15:44

                       

 

YẾN SÀO THIÊN HOÀNG HUYẾT YẾN ĐÔNG TRÙNG HẠ THẢO 15% YẾN HUYẾT

 

8:00:16

                       

 

TINH NGHỆ CURCUMIN HONEYLAND

 

9:07:51

                       

 

BỘ 4 CHAI NƯỚC GIẶT NET MATIC

 

10:23:29

                       

 

GẠO HOMERICE 5 LOẠI TÚI 2KG

 

13:04:06

                       

 

NƯỚC YẾN SÀO ĐÔNG TRÙNG HẠ THẢO 18%TỔ YẾN

 

15:04:55

                       

 

GẠO HOMERICE

 

17:04:19

                       

 

NƯỚC YẾN CAO CẤP THIÊN HOÀNG 12%

 

18:32:16

                       

 

MẬT ONG HOA XUYẾN CHI HONEYLAND

 

 

20:41:42

                       

 

BỘ 10 CHAI NƯỚC GIẶT TRẮNG SÁNG KOLORTEX 1 LÍT

 

 

21:07:33

                       

 

TPBVSK OMEGA 369 SAMJIN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ Bảy

16/10/2021

 

 

6:14:23

                       

TỎI ĐEN LINH ĐAN

 

8:12:27

           

YẾN THIÊN HOÀNG 15%

 

10:07:45

                       

TINH NGHỆ CURCUMIN HONEYLAND

 

11:10:09

                       

VUA GẠO

 

12:43:17

                       

 

COMBO MẬT ONG HONIMORE

 

13:44:41

                       

 

YẾN NƯỚC CUNG ĐÌNH 15%

 

15:05:42

                       

 

BỘ 4 CHẢO CHỐNG DÍNH CAO CẤP ECORAMIC

 

16:53:33

                       

 

NƯỚC YẾN SÀO ĐÔNG TRÙNG HẠ THẢO 18% TỔ YẾN

 

 

18:10:35

                       

 

TP BVSK THIÊN BẢO GIẢO CỔ LAM ĐÔNG Á

 

 

20:23:00

                       

 

NƯỚC ION KIỀM FUJIWA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chủ Nhật

17/10/2021

 

 

 

 

 

 

6:08:25

                       

BỘ DUNG DỊCH ĐA NĂNG PROCA TINH DẦU SẢ CHANH

 

7:20:31

                       

TPBVSK VAROBONE GLU500

 

9:00:58

                       

YẾN THIÊN HOÀNG 15%

 

11:05:00

                       

GẠO HOMERICE

 

12:21:01

                       

 

COMBO MẬT ONG HONIMORE

 

14:05:16

                       

 

NƯỚC YẾN THIÊN HOÀNG 18% PLUS

 

16:17:08

                       

 

MẬT ONG SỮA ONG CHÚA TRƯỜNG THỌ

 

18:23:26

                       

 

BỘ 4 CHẢO CHỐNG DÍNH CAO CẤP ECORAMIC

 

 

20:07:26

           

 

NƯỚC YẾN CAO CẤP THIÊN HOÀNG 12%

 

 

21:03:55

                       

 

GẠO HOMERICE 5 LOẠI TÚI 2KG

 

 

 

LỊCH PHÁT SÓNG KÊNH SCTV4

 

NGÀY

 

THỜI GIAN PHÁT SÓNG

 

TÊN CHƯƠNG TRÌNH

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ Hai

11/10/2021

 

 

 

Sau bản tin 6h30

(Sau CT Nhịp sống hôm nay)

7h30

 

 

MÁY XAY THỊT MISHIO MK - 135

 

 

 

Trước phim 8h00

 

 

BỘ NỒI INOX MISHIO MK-204

 

 

 

Sau bản tin 11h30

(Sau CT Chuyện nóng 24h

 

NỒI CHIÊN KHÔNG DẦU RAPIDO 4L (RAF4.0M2)

 

 

Sau phim 17h

(Sau phim Việt Nam 17h)

 

COMBO GHẾ XẾP MK116 + NỆM MATXA BELLA

 

 

 

 

 

 

 

Thứ Ba

12/10/2021

 

 

 

Sau bản tin 6h30

(Sau CT Nhịp sống hôm nay)

7h30

 

NỒI CHIÊN KHÔNG DẦU RAPIDO 4L (RAF4.0M2)

 

Trước phim 8h00

 

MÁY XAY THỊT MISHIO MK - 135

 

 

 

Sau bản tin 11h30

(Sau CT Chuyện nóng 24h)

 

COMBO GHẾ XẾP MK116 + NỆM MATXA BELLA

 

 

Sau phim 17h

(Sau phim Việt Nam 17h)

 

BỘ NỒI INOX MISHIO MK-204

 

 

 

 

 

 

Thứ

13/10/2021

 

 

 

Sau bản tin 11h30

(Sau CT Chuyện nóng 24h)

 

HỘP HÂM NÓNG THỨC ĂN MISHIO MK182

 

 

Sau bản tin 6h30

(Sau CT Nhịp sống hôm nay) 7h30

 

 

COMBO GHẾ XẾP MK116 + NỆM MATXA BELLA

 

 

 

Trước phim 8h00

 

BỘ NỒI INOX MISHIO MK-204

 

 

 

Sau phim 17h

(Sau phim Việt Nam 17h)

 

MÁY XAY THỊT MISHIO MK - 135

 

 

 

 

 

 

Thứ Năm

14/10/2021

 

 

 

Sau bản tin 6h30

(Sau CT Nhịp sống hôm nay)

7h30

 

COMBO GHẾ XẾP MK116 + NỆM MATXA BELLA

 

 

Trước phim 8h00

 

 

MÁY XAY THỊT MISHIO MK - 135

 

 

 

Sau bản tin 11h30

(Sau CT Chuyện nóng 24h)

 

 

BỘ NỒI INOX MISHIO MK-204

 

 

 

Sau phim 17h

(Sau phim Việt Nam 17h)

 

MÁY XAY THỊT MISHIO MK - 135

 

 

 

 

Thứ Sáu

15/10/2021

 

 

 

Sau bản tin 6h30

(Sau CT Nhịp sống hôm nay)

7h30

 

MÁY XAY THỊT MISHIO MK - 135

 

 

 

Trước phim 8h00

 

 

BỘ NỒI INOX MISHIO MK-204

 

 

 

Sau bản tin 11h30

(Sau CT Chuyện nóng 24h)

 

MÁY XAY THỊT MISHIO MK - 135

 

 

Sau phim 17h

(Sau phim Việt Nam 17h)

 

HỘP HÂM NÓNG THỨC ĂN MISHIO MK182

 

 

 

 

 

 

Thứ Bảy

16/10/2021

 

 

 

Sau bản tin 6h30

(Sau CT Nhịp sống hôm nay)

7h30

 

 

BỘ NỒI INOX MISHIO MK-204

 

 

 

Trước phim 8h00

 

MÁY XAY THỊT MISHIO MK - 135

 

 

 

Sau bản tin 11h30

(Sau CT Chuyện nóng 24h)

 

COMBO GHẾ XẾP MK116 + NỆM MATXA BELLA

 

 

Sau phim 17h

(Sau phim Việt Nam 17h)

 

BỘ NỒI INOX MISHIO MK-204

 

 

 

 

 

 

Chủ Nhật

17/10/2021

 

 

 

Sau bản tin 6h30

(Sau CT Nhịp sống hôm nay)

7h30

 

 

BỘ NỒI INOX MISHIO MK-204

 

 

 

Trước phim 8h00

 

HỘP HÂM NÓNG THỨC ĂN MISHIO MK182

 

 

Sau bản tin 11h30

(Sau CT Chuyện nóng 24h)

 

BỘ NỒI INOX MISHIO MK-204

 

 

 

Sau phim 17h

(Sau phim Việt Nam 17h)

 

MÁY XAY THỊT MISHIO MK - 135

 

 

LỊCH PHÁT SÓNG KÊNH SCTV14

 

NGÀY

 

THỜI GIAN PHÁT SÓNG

 

TÊN CHƯƠNG TRÌNH

 

Thứ Hai

11/10/2021

 

 

 

Trước Phim 11H45

11H30 - 11H45

 

MÁY XAY THỊT MISHIO MK - 135

 

 

Thứ Ba

12/10/2021

 

 

 

Trước Phim 11H45

11H30 - 11H45

 

MÁY XAY THỊT MISHIO MK - 135

 

 

Thứ

13/10/2021

 

 

 

Trước Phim 11H45

11H30 - 11H45

 

BỘ NỒI INOX MISHIO MK-204

 

 

Thứ Năm

14/10/2021

 

 

Trước Phim 11H45

11H30 - 11H45

 

 

MÁY XAY THỊT MISHIO MK - 135

 

 

Thứ Sáu

15/10/2021

 

 

Trước Phim 11H45

11H30 - 11H45

 

 

BỘ NỒI INOX MISHIO MK-204

 

 

Thứ Bảy

16/10/2021

 

 

 

Trước Phim 11H45

11H30 - 11H45

 

MÁY XAY THỊT MISHIO MK - 135

 

 

Chủ Nhật

17/10/2021

 

 

 

Trước Phim 11H45

11H30 - 11H45

 

BỘ NỒI INOX MISHIO MK-204

 

 ————————

TIN LIÊN QUAN

THÔNG TIN SCMEDIA

HOTLINE Đặt Hàng:

(028) 44 55 88 99

091 626 5770

  Email:

  support@scmedia.com.vn

  Hotline Dịch Vụ

  0941 61 17 17

  KẾT NỐI VỚI SCMEDIA

  Đăng ký nhận thư

  cuộn

  Product Videos

  Loading the player...

  Thư tín