TÌM KIẾM THEO TỪ KHÓA

LỊCH PHÁT SÓNG HTVCO.OP TUẦN TỪ 14/09 - 20/09/2020

Ngày đăng: 14-09-2020 11:43:32

 

LỊCH PHÁT SÓNG KÊNH HTVCO.OP

TUẦN TỪ 14/09/2020 - 20/09/2020

 

NGÀY

 

THỜI GIAN PHÁT SÓNG

 

TÊN CHƯƠNG TRÌNH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ Hai

14/09/2020

 

 

6:07:35

           

 

BỘ 4 CHAI NƯỚC GIẶT NET MATIC

 

8:06:04

                       

 

YẾN THIÊN HOÀNG 12%

 

10:09:01

                       

 

MẬT ONG SỮA ONG CHÚA TRƯỜNG THỌ

 

12:01:22

                       

 

GẠO HOMERICE

 

14:03:46

                       

 

GIAN HÀNG INOX QUI PHÚC

 

16:08:34

           

 

BẾP GAS ĐÔI MẶT KÍNH BLUESTAR

 

18:26:48

                       

 

GẠO VIBIGABA

 

20:12:27

                       

 

BỘ NỒI SỨ COOP SELECT

 

 

21:56:25

                       

 

NÔI VÕNG ĐA NĂNG VINANOI

 

 

22:22:57

                       

 

BỘ LÀM ĐẸP TAN MỠ BỤNG LONG THUẬN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ThứBa

15/09/2020

 

 

 

 

 

 

 

6:02:09

                       

 

YẾN SÀO ĐÔNG TRÙNG THẢO BICONEST

 

7:15:13

                       

 

NỆM LOUIS

 

9:16:26

                       

 

MẬT ONG HOA XUYẾN CHI HONEYLAND

 

11:25:34

                       

 

TP BVSK THIÊN BẢO GIẢO CỔ LAM ĐÔNG Á

 

12:26:08

           

 

ĐÔNG TRÙNG HẠ THẢO TỔ YẾN HIMA

 

13:28:37

                       

 

TỎI CÔ ĐƠN KIM CƯƠNG ĐÔNG Á

 

15:02:06

                       

 

GHẾ DELI BOSS QUI PHÚC

 

17:05:09

                       

 

BẾP GAS ĐÔI MẶT KÍNH BLUESTAR

 

 

20:19:49

                       

 

NƯỚC YẾN SÀO ĐÔNG TRÙNG HẠ THẢO 18%TỔ YẾN

 

 

21:24:58

                       

 

GHẾ DU LỊCH DELI HAPPY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ Tư

16/09/2020

 

 

 

 

6:07:06

                       

 

TP BVSK HÀ THỦ Ô XUÂN NGUYÊN

 

8:05:38

                       

 

ĐÔNG TRÙNG HẠ THẢO TỔ YẾN HIMA

 

9:40:24

                       

 

NƯỚC ION KIỀM FUJIWA

 

11:22:30

                       

 

BỘ CHĂM SÓC NHÀ CỬA EUROCHEM

 

13:16:42

                       

 

MẬT ONG HOA XUYẾN CHI HONEYLAND

 

14:27:58

                       

 

BẾP GAS ĐÔI MẶT KÍNH BLUESTAR

 

16:10:37

                       

 

BỘ NỒI SỨ COOP SELECT

 

18:19:09

                       

 

GẠO VIBIGABA

 

 

19:17:47

                       

 

BỘ 2 HỘP VIÊN KHĂN NÉN KHỬ TRÙNG NIKKORI

 

 

20:45:58

                       

 

TP BVSK MẬT ONG NGHỆ VIÊN ĐEN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ Năm

17/09/2020

 

 

 

 

6:39:25

                       

 

BỘ 2 BÌNH XỊT BỌT TUYẾT NANO BẠC VỆ SINH MÁY LẠNH

 

8:00:05

                       

 

MẬT ONG SỮA ONG CHÚA TRƯỜNG THỌ

 

10:20:27

           

 

YẾN NƯỚC CUNG ĐÌNH 15%

 

12:10:45

           

 

BỘ 5 CHAI XỊT TINH DẦU ĐUỔI MUỖI SMOS - ANTI

 

14:13:12

                       

 

NỆM VÀ GỐI SOFT & NICE

 

16:03:33

                       

 

TP BVSK MẬT ONG NGHỆ VIÊN ĐEN

 

18:29:52

                       

 

GẠO HOMERICE

 

20:19:27

                       

 

BỘ CHĂM SÓC NHÀ CỬA EUROCHEM

 

 

21:14:04

                       

 

BỘ NỒI SỨ COOP SELECT

 

 

22:07:44

                       

 

GHẾ XẾP THƯ GIÃN PHÚ ĐÀO GIA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ Sáu

18/09/2020

 

 

 

6:00:21

                       

 

TP BVSK HÀ THỦ Ô XUÂN NGUYÊN

 

8:06:10

           

 

TPBVSK MẬT ONG NGHỆ VIÊN VÀNG_ XUÂN NGUYÊN

 

10:09:07

                       

 

MẬT ONG SỮA ONG CHÚA TRƯỜNG THỌ

 

12:01:28

                       

 

GẠO HOMERICE

 

14:24:26

                       

 

TP BVSK THIÊN BẢO GIẢO CỔ LAM ĐÔNG Á

 

16:01:16

                       

 

NỆM VÀ GỐI SOFT & NICE

 

17:01:45

                       

 

YẾN NƯỚC CUNG ĐÌNH 15%

 

18:55:53

                       

 

BỘ 2 HỘP VIÊN KHĂN NÉN KHỬ TRÙNG NIKKORI

 

 

20:04:41

 

 

BẾP GAS ĐÔI MẶT KÍNH BLUESTAR

 

 

21:08:26

                       

 

TỎI CÔ ĐƠN KIM CƯƠNG ĐÔNG Á

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ Bảy

19/09/2020

 

 

6:40:01

                       

 

YẾN SÀO ĐÔNG TRÙNG THẢO BICONEST

 

8:10:07

           

YẾN TINH CHẾ SỢI VIETNEST

 

9:06:11

                       

BỘ CHĂM SÓC NHÀ CỬA EUROCHEM

 

10:22:37

                       

BỘ 4 CHẢO CHỐNG DÍNH CAO CẤP ECORAMIC

 

12:02:51

                       

BỘ 5 CHAI XỊT TINH DẦU ĐUỔI MUỖI SMOS - ANTI

 

13:26:56

 

BẾP GAS ĐÔI MẶT KÍNH BLUESTAR

 

14:39:57

                       

TP BVSK MẬT ONG NGHỆ VIÊN ĐEN

 

15:24:41

                       

BỘ CHĂM SÓC NHÀ CỬA EUROCHEM

 

 

17:07:11

                       

TP BVSK THIÊN BẢO GIẢO CỔ LAM ĐÔNG Á

 

 

20:25:09

                       

NƯỚC YẾN SÀO ĐÔNG TRÙNG HẠ THẢO 18%TỔ YẾN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chủ Nhật

20/09/2020

 

 

 

 

 

 

6:14:20

 

TP BVSK HÀ THỦ Ô XUÂN NGUYÊN

 

8:08:31

 

YẾN NƯỚC CUNG ĐÌNH 15%

 

10:07:58

 

MẬT ONG SỮA ONG CHÚA TRƯỜNG THỌ

 

12:12:13

 

BỘ NỒI SỨ COOP SELECT

 

13:09:13

 

GHẾ DU LỊCH DELI HAPPY

 

15:19:49

 

NỆM VÀ GỐI SOFT & NICE

 

17:09:00

 

TPBVSK MẬT ONG NGHỆ VIÊN VÀNG_ XUÂN NGUYÊN

 

19:14:16

 

MẬT ONG HOA XUYẾN CHI HONEYLAND

 

20:11:07

BỘ NỒI SỨ COOP SELECT

 

 

21:17:13

 

TỎI CÔ ĐƠN KIM CƯƠNG ĐÔNG Á

 

 

LỊCH PHÁT SÓNG KÊNH SCTV 9

 

NGÀY

 

THỜI GIAN PHÁT SÓNG

 

TÊN CHƯƠNG TRÌNH

 

Thứ Hai

14/09/2020

 

 

 

Trước Phim  13H00

(12h45 – 13h00)

 

 

NỆM MASSAGE BELLA

 

 

 

Trước Phim 14H00

(13h45-14h00)

 

 

MÁY HẤP THỰC PHẨM MAGIC A61

 

 

 

Sau Phim 15H00

(15h45-16h00)

 

NƯỚC YẾN THIÊN HOÀNG 12%

 

 

 

 

ThứBa

15/09/2020

 

 

 

Trước Phim  13H00

(12h45 – 13h00)

 

MÁY HẤP THỰC PHẨM MAGIC A61

 

 

Trước Phim 14H00

(13h45-14h00)

 

NỒI CHIÊN KHÔNG DẦU RAPIDO 4L

 

 

 

Sau Phim 15H00

(15h45-16h00)

 

MÁY XAY THỊT MISHIO MK - 135

 

 

 

Thứ Tư

16/09/2020

 

 

Trước Phim  13H00

(12h45 – 13h00)

 

NƯỚC YẾN THIÊN HOÀNG 12%

 

 

Trước Phim 14H00

(13h45-14h00)

 

NỆM MASSAGE BELLA

 

 

Sau Phim 15H00

(15h45-16h00)

 

MÁY HẤP THỰC PHẨM MAGIC A61

 

 

 

 

Thứ Năm

17/09/2020

 

 

 

Trước Phim  13H00

(12h45 – 13h00)

 

NƯỚC YẾN THIÊN HOÀNG 12%

 

 

 

Trước Phim 14H00

(13h45-14h00)

 

 

MÁY XAY THỊT MISHIO MK - 135

 

 

 

Sau Phim 15H00

(15h45-16h00)

 

MÁY HẤP THỰC PHẨM MAGIC A61

 

 

 

 

Thứ Sáu

18/09/2020

 

 

Trước Phim  13H00

(12h45 – 13h00)

 

MÁY XAY THỊT MISHIO MK - 135

 

 

 

Trước Phim 14H00

(13h45-14h00)

 

NỆM MASSAGE BELLA

 

 

Sau Phim 15H00

(15h45-16h00)

 

NỒI CHIÊN KHÔNG DẦU RAPIDO 4L

 

 

 

 

Thứ Bảy

19/09/2020

 

 

Trước Phim  13H00

(12h45 – 13h00)

 

NỆM MASSAGE BELLA

 

 

 

Trước Phim 14H00

(13h45-14h00)

 

 

MÁY XAY THỊT MISHIO MK - 135

 

 

 

Sau Phim 15H00

(15h45-16h00)

 

NƯỚC YẾN THIÊN HOÀNG 12%

 

 

LỊCH PHÁT SÓNG KÊNH SCTV14 Phim Việt

 

NGÀY

 

THỜI GIAN PHÁT SÓNG

 

TÊN CHƯƠNG TRÌNH

 

 

 

 

 

 

Thứ Hai

14/09/2020

 

 

 

Trước phim 11h45

11h30-11h45

 

MÁY PHUN XỊT ÁP LỰC CAO PERFECT

 

 

Trước Phim 12h45

12h30-12h45

 

BỘ 4 CHẢO CHỐNG DÍNH ECORAMIC

 

 

Trước Phim 13h45

13h30-13h45

 

MÁY XAY THỰC PHẨM MAGIC A-04

 

 

Sau Phim 13h45

14h30-14h40

 

NỒI CHIÊN KHÔNG DẦU RAPIDO 4L

 

 

 

 

ThứBa

15/09/2020

 

 

 

Trước phim 11h45

11h30-11h45

 

 

NỒI CHIÊN KHÔNG DẦU RAPIDO 4L

 

 

 

Trước Phim 12h45

12h30-12h45

 

 

XE ĐẠP TẬP AIRBIKE

 

 

 

Trước Phim 13h45

13h30-13h45

 

BỘ 10 MÓN TRENDY

 

 

Sau Phim 13h45

14h30-14h40

 

BỘ 4 CHẢO CHỐNG DÍNH ECORAMIC

 

 

 

 

Thứ Tư

16/09/2020

 

 

Trước phim 11h45

11h30-11h45

 

MÁY XAY THỰC PHẨM MAGIC A-04

 

 

Trước Phim 12h45

12h30-12h45

 

MÁY PHUN XỊT ÁP LỰC CAO PERFECT

 

 

Trước Phim 13h45

13h30-13h45

 

 

XE ĐẠP TẬP AIRBIKE

 

 

 

Sau Phim 13h45

14h30-14h40

 

NỒI CHIÊN KHÔNG DẦU RAPIDO 4L

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ Năm

17/09/2020

 

 

 

Trước phim 11h45

11h30-11h45

 

NỒI CHIÊN KHÔNG DẦU RAPIDO 4L

 

 

Trước Phim 12h45

12h30-12h45

 

BỘ 4 CHẢO CHỐNG DÍNH ECORAMIC

 

 

Trước Phim 13h45

13h30-13h45

 

 

MÁY PHUN XỊT ÁP LỰC CAO PERFECT

 

 

 

Sau Phim 13h45

14h30-14h40

 

MÁY XAY THỰC PHẨM MAGIC A-04

 

 

 

 

 

 

Thứ Sáu

18/09/2020

 

 

Trước phim 11h45

11h30-11h45

 

 

XE ĐẠP TẬP AIRBIKE

 

 

 

Trước Phim 12h45

12h30-12h45

 

 

BỘ 10 MÓN TRENDY

 

 

 

Trước Phim 13h45

13h30-13h45

 

XE ĐẠP TẬP AIRBIKE

 

 

Sau Phim 13h45

14h30-14h40

 

BỘ 4 CHẢO CHỐNG DÍNH ECORAMIC

 

 

 

 

 

Thứ Bảy

19/09/2020

 

 

Trước Phim 12h45

12h30-12h45

 

BỘ 10 MÓN TRENDY

 

 

Trước Phim 13h45

13h30-13h45

 

XE ĐẠP TẬP AIRBIKE

 

 

Sau Phim 13h45

14h30-14h40

 

BỘ 4 CHẢO CHỐNG DÍNH ECORAMIC

 

 

Sau Phim 14H45

15h30 -16h

 

MÁY PHUN XỊT ÁP LỰC CAO PERFECT

 

 

LỊCH PHÁT SÓNG KÊNH SCTV PHIM TỔNG HỢP

 

NGÀY

 

THỜI GIAN PHÁT SÓNG

 

TÊN CHƯƠNG TRÌNH

 

Thứ Hai

14/09/2020

 

 

 

Sau phim 11h ( 11h50 – 11h55)

 

BỘ DỤNG CỤ CẦM TAY ĐA NĂNG KACHI MK-89

 

ThứBa

15/09/2020

 

 

Sau phim 11h ( 11h50 – 11h55)

 

NỒI Ủ NHIỆT MK - 187

 

Thứ Tư

16/09/2020

 

 

Sau phim 11h ( 11h50 – 11h55)

 

BỘ DỤNG CỤ CẦM TAY ĐA NĂNG KACHI MK-89

 

 

Thứ Năm

17/09/2020

 

 

 

Sau phim 11h ( 11h50 – 11h55)

 

NỒI Ủ NHIỆT MK - 187

 

Thứ Sáu

18/09/2020

 

 

 

Sau phim 11h ( 11h50 – 11h55)

 

NỒI Ủ NHIỆT MK - 187

 

Thứ Bảy

19/09/2020

 

 

Sau phim 11h ( 11h50 – 11h55)

NỒI Ủ NHIỆT MK - 187

 

TIN LIÊN QUAN

THÔNG TIN SCMEDIA

HOTLINE Đặt Hàng:

(028) 44 55 88 99

091 626 5770

  Email:

  support@scmedia.com.vn

  Hotline Dịch Vụ

  0941 61 17 17

  KẾT NỐI VỚI SCMEDIA

  Đăng ký nhận thư

  cuộn

  Product Videos

  Loading the player...

  Thư tín