TÌM KIẾM THEO TỪ KHÓA

LỊCH PHÁT SÓNG HTVCO.OP TUẦN TỪ 16/11 – 22/11/2020

Ngày đăng: 16-11-2020 09:34:28

 

LỊCH PHÁT SÓNG KÊNH HTVCO.OP

TUẦN TỪ 16/11 – 22/11/2020

 

NGÀY

 

THỜI GIAN PHÁT SÓNG

 

TÊN CHƯƠNG TRÌNH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ Hai

16/11/2020

 

 

6:05:33

 

NỆM VÀ GỐI SOFT & NICE

 

8:02:59

 

MẬT ONG HOA XUYẾN CHI HONEYLAND

 

10:00:11

 

TP BVSK COLLAGEN GOLD HONEY

 

12:02:57

 

NỆM LOUIS

 

14:00:12

 

 

TPBVSK VIÊN ĐÔNG TRÙNG HẠ THẢO SAFFRON

 

16:28:36

 

 

BỘ 3 NỒI ĐÁY TỪ CAO CẤP ECORAMIC

 

18:15:16

 

 

TP BVSK VIÊN SỮA ONG CHÚA COLLAGEN ROYAL JELLY

 

20:06:19

 

 

MẬT ONG SỮA ONG CHÚA TRƯỜNG THỌ

 

 

21:04:52

 

 

MẬT ONG HOA XUYẾN CHI

 

 

22:08:57

 

 

NÔI VÕNG ĐA NĂNG VINANOI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ThứBa

17/11/2020

 

 

 

 

 

 

 

6:08:37

 

 

BẾP NƯỚNG ĐA NĂNG NAMILUX

 

 

8:04:33

 

 

TP BVSK THIÊN BẢO GIẢO CỔ LAM ĐÔNG Á

 

10:04:51

                       

 

YẾN NƯỚC CUNG ĐÌNH 15%

 

12:04:52

           

 

COMBO TIỆC HÀNG NHÃN RIÊNG CO.OP

 

14:11:33

           

 

TP BVSK HÀ THỦ Ô XUÂN NGUYÊN

 

16:06:54

                       

 

BỘ 3 NỒI ĐÁY TỪ CAO CẤP ECORAMIC

 

18:21:58

 

 

GẠO VINARICE TRẮNG

 

20:05:57

                       

 

NƯỚC ION KIỀM FUJIWA

 

 

21:27:09

           

 

BỘ 4 CHAI NƯỚC GIẶT NET MATIC

 

 

22:09:09

 

DẦU DỪA & NƯỚC DỪA COCOXIM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ Tư

18/11/2020

 

 

 

 

6:05:12

                       

 

GẠO HOMERICE

 

8:00:28

           

 

YẾN TINH CHẾ SỢI VIETNEST

 

10:09:29

                       

 

BỘ 3 NỒI ĐÁY TỪ CAO CẤP ECORAMIC

 

12:07:38

                       

 

BỘ CHĂM SÓC NHÀ CỬA EUROCHEM

 

14:08:42

                       

 

BỘ 3 NƯỚC GIẶT KOLORTEX CHỐNG LEM VÀ 1 NƯỚC XẢ HƯƠNG NƯỚC HOA EUROSOFT

 

 

16:02:33

                       

 

NỆM LOUIS 2017

 

18:14:35

                       

 

BỘ 4 CHAI NƯỚC GIẶT NET MATIC

 

20:05:50

                       

 

YẾN NƯỚC CUNG ĐÌNH 15%

 

 

21:16:41

                       

 

ĐÔNG TRÙNG HẠ THẢO TỔ YẾN HIMA

 

 

22:02:53

                       

 

NÔI VÕNG ĐA NĂNG VINANOI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ Năm

19/11/2020

 

 

 

 

6:11:12

                       

 

NỆM VÀ GỐI SOFT & NICE

 

7:35:12

                       

 

GẠO HOMERICE

 

9:01:39

                       

 

BỘ CHĂM SÓC NHÀ CỬA EUROCHEM

 

11:10:50

                       

 

TP BVSK COLLAGEN GOLD HONEY

 

13:02:18

                       

 

MẬT ONG HOA XUYẾN CHI

 

15:03:11

                       

 

TPBVSK VIÊN ĐÔNG TRÙNG HẠ THẢO SAFFRON

 

17:08:26

                       

 

YẾN NƯỚC CUNG ĐÌNH 15%

 

19:02:51

                       

 

COMBO TIỆC HÀNG NHÃN RIÊNG CO.OP

 

 

20:23:27

                       

 

BỘ 3 NỒI ĐÁY TỪ CAO CẤP ECORAMIC

 

 

21:16:21

                       

 

GẠO LOUIS DIAMOND

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ Sáu

20/11/2020

 

 

 

6:10:18

                       

 

GHẾ DELI BOSS QUI PHÚC

 

8:00:32

                       

 

TP BVSK THIÊN BẢO GIẢO CỔ LAM ĐÔNG Á

 

10:09:33

                       

 

GHẾ DU LỊCH DELI HAPPY

 

12:17:57

           

 

TINH NGHỆ CURCUMIN HONEYLAND

 

14:01:26

                       

 

TPBVSK VIÊN ĐÔNG TRÙNG HẠ THẢO SAFFRON

 

16:03:56

                       

 

TP BVSK COLLAGEN GOLD HONEY

 

18:23:06

                       

 

GẠO LOUIS DIAMOND

 

20:18:19

                       

 

COMBO TIỆC HÀNG NHÃN RIÊNG CO.OP

 

 

21:49:27

                       

 

GẠO VINARICE TRẮNG

 

 

22:03:17

           

 

BỘ LÀM ĐẸP TAN MỠ BỤNG LONG THUẬN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ Bảy

21/11/2020

 

 

6:18:11

                       

 

MỸ PHẨM DƯỠNG DA TÓC LONG THUẬN

 

8:01:54

           

TINH NGHỆ CURCUMIN HONEYLAND

 

10:02:12

                       

YẾN NƯỚC CUNG ĐÌNH 15%

 

12:02:13

                       

COMBO TIỆC HÀNG NHÃN RIÊNG CO.OP

 

14:10:19

                       

TP BVSK HÀ THỦ Ô XUÂN NGUYÊN

 

16:04:37

                       

NƯỚC YẾN SÀO ĐÔNG TRÙNG HẠ THẢO 18% TỔ YẾN

 

18:15:39

                       

BỘ 3 NỒI ĐÁY TỪ CAO CẤP ECORAMIC

 

20:01:44

                       

TP BVSK COLLAGEN GOLD HONEY

 

 

21:02:30

           

GẠO LOUIS DIAMOND

 

 

22:19:22

                       

MẬT ONG HOA CỎ ĐIỆN BIÊN HONEYLAND

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chủ Nhật

22/11/2020

 

 

 

 

 

 

6:09:51 

 

MỸ PHẨM DƯỠNG DA TÓC LONG THUẬN

 

7:25:06

                       

GIAN HÀNG INOX QUI PHÚC

 

9:05:36

                       

YẾN THIÊN HOÀNG 15%

 

10:09:06

                       

COMBO TIỆC HÀNG NHÃN RIÊNG CO.OP

 

12:14:03

                       

MẬT ONG SỮA ONG CHÚA TRƯỜNG THỌ

 

14:08:21

                       

BỘ 3 NƯỚC GIẶT KOLORTEX CHỐNG LEM VÀ 1 NƯỚC XẢ HƯƠNG NƯỚC HOA EUROSOFT

 

16:02:14

                       

TP BVSK COLLAGEN GOLD HONEY

 

18:27:16

           

GẠO LOUIS DIAMOND

 

 

20:10:16

                       

YẾN NƯỚC CUNG ĐÌNH 15%

 

 

21:42:45

                       

ĐÔNG TRÙNG HẠ THẢO TỔ YẾN HIMA

 

 

LỊCH PHÁT SÓNG KÊNH SCTV14 Phim Việt

 

NGÀY

 

THỜI GIAN PHÁT SÓNG

 

TÊN CHƯƠNG TRÌNH

 

 

 

 

Thứ Hai

16/11/2020

 

 

 

Trước phim 11h45

 11h30-11h45

 

 

BỘ NỒI INOX MISHIO MK-204

 

 

 

Trước Phim 12h45

12h30-12h45

           

GHẾ XẾP THƯ GIÃN HAKAWA

 

 

 

Trước Phim 13h45

13h30-13h45

           

 

XE ĐẠP TẬP AIRBIKE

 

 

 

Sau Phim 13h45

14h30-14h40

           

NỒI CHIÊN KHÔNG DẦU RAPIDO 4L

 

 

 

 

 

 

 

ThứBa

17/11/2020

 

 

 

Trước phim 11h45

 11h30-11h45

           

BỘ NỒI INOX MISHIO MK-204

 

 

Trước Phim 12h45

12h30-12h45

           

THANG NHÔM KACHI

 

 

 

Trước Phim 13h45

13h30-13h45

 

 

XE ĐẠP TẬP AIRBIKE

 

 

Sau Phim 13h45

14h30-14h40 

 

MÁY XAY THỊT MISHIO MK - 135

 

 

 

 

 

 

 

Thứ Tư

18/11/2020

 

 

 

Trước phim 11h45

 11h30-11h45

 

NỒI CHIÊN KHÔNG DẦU RAPIDO 4L

 

 

Trước Phim 12h45

12h30-12h45

 

 

GHẾ XẾP THƯ GIÃN HAKAWA

 

 

 

Trước Phim 13h45

13h30-13h45

           

 

MÁY XAY THỊT MISHIO MK - 135

 

 

 

Sau Phim 13h45

14h30-14h40

 

BỘ NỒI INOX MISHIO MK-204

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ Năm

19/11/2020

 

 

 

Trước phim 11h45

 11h30-11h45

 

 

THANG NHÔM KACHI

 

 

 

Trước Phim 12h45

12h30-12h45

           

 

BỘ NỒI INOX MISHIO MK-204

 

 

 

Trước Phim 13h45

13h30-13h45

           

 

GHẾ XẾP THƯ GIÃN HAKAWA

 

 

 

Sau Phim 13h45

14h30-14h40

 

XE ĐẠP TẬP AIRBIKE

 

 

 

 

 

 

Thứ Sáu

20/11/2020

 

 

Trước phim 11h45

 11h30-11h45

 

MÁY XAY THỊT MISHIO MK - 135

 

 

Trước Phim 12h45

12h30-12h45

 

 

GHẾ XẾP THƯ GIÃN HAKAWA

 

 

 

Trước Phim 13h45

13h30-13h45

           

 

NỒI CHIÊN KHÔNG DẦU RAPIDO 4L

 

 

 

Sau Phim 13h45

14h30-14h40

           

THANG NHÔM KACHI

 

 

 

 

 

Thứ Bảy

21/11/2020

 

 

Trước Phim 12h45

12h30-12h45 

 

 

XE ĐẠP TẬP AIRBIKE

 

 

 

Trước Phim 13h45

13h30-13h45

 

 

NỒI CHIÊN KHÔNG DẦU RAPIDO 4L

 

 

 

Sau Phim 13h45

14h30-14h40 

 

GHẾ XẾP THƯ GIÃN HAKAWA

 

 

 

 

 

Chủ nhật

22/11/2020

 

 

Trước Phim 12h45

12h30-12h45 

 

 

THANG NHÔM KACHI

 

 

 

Trước Phim 13h45

13h30-13h45 

 

BỘ NỒI INOX MISHIO MK-204

 

 

Sau Phim 13h45

14h30-14h40

           

XE ĐẠP TẬP AIRBIKE

 

TIN LIÊN QUAN

THÔNG TIN SCMEDIA

HOTLINE Đặt Hàng:

(028) 44 55 88 99

091 626 5770

  Email:

  support@scmedia.com.vn

  Hotline Dịch Vụ

  0941 61 17 17

  KẾT NỐI VỚI SCMEDIA

  Đăng ký nhận thư

  cuộn

  Product Videos

  Loading the player...

  Thư tín