TÌM KIẾM THEO TỪ KHÓA

Lịch phát sóng HTVCo.op tuần từ 29/03 - 04/04/2021

Ngày đăng: 29-03-2021 16:05:25

 

LỊCH PHÁT SÓNG KÊNH HTVCO.OP

TUẦN TỪ 29/03 – 04/04/2021

 

NGÀY

 

THỜI GIAN PHÁT SÓNG

 

TÊN CHƯƠNG TRÌNH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ Hai

29/03/2021

 

 

6:00:25

                       

GHẾ XẾP THƯ GIÃN PHÚ ĐÀO GIA

 

7:36:56

                       

GIAN HÀNG INOX QUI PHÚC

 

9:24:19

                       

TPBVSK VIÊN ĐÔNG TRÙNG HẠ THẢO SAFFRON

 

10:27:50

                       

NƯỚC YẾN CAO CẤP THIÊN HOÀNG 12%

 

12:09:31

                       

 

BỘ 4 CHAI NƯỚC GIẶT NET MATIC

 

14:17:48

                       

 

NƯỚC ION KIỀM FUJIWA

 

16:03:19

                       

 

VÕNG XẾP QUI PHÚC

 

18:16:21

                       

 

BỘ NỒI SỨ COOP SELECT

 

 

20:09:20

                       

 

YẾN SÀO THIÊN HOÀNG HUYẾT YẾN ĐÔNG TRÙNG HẠ THẢO 15% YẾN HUYẾT

 

 

21:56:10

                       

 

BỘ 4 CHAI NƯỚC GIẶT NET MATIC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ThứBa

30/03/2021

 

 

 

 

 

 

 

6:01:43

                       

 

GẠO LOUIS DIAMOND

 

8:01:48

           

 

BỘ 5 CHAI GIẶT TRẮNG SÁNG & 5 CHAI GIẶT CHỐNG LEM KOLORTEX 1L

 

10:10:49

                       

 

YẾN SÀO THIÊN HOÀNG HUYẾT YẾN ĐÔNG TRÙNG HẠ THẢO 15% YẾN HUYẾT

 

12:13:53

                       

 

BỘ 4 CHẢO CHỐNG DÍNH CAO CẤP ECORAMIC

 

14:01:21

                       

 

TRAILER NƯỚC RỬA CHÉN NET TRÀ XANH KHÁNG KHUẨN 4KG

 

16:12:21

                       

 

BỘ NỒI SỨ COOP SELECT

 

18:26:27

                       

 

GẠO HOMERICE

 

20:09:31

                       

 

TP BVSK THIÊN BẢO GIẢO CỔ LAM ĐÔNG Á

 

 

21:11:40

                       

 

MẬT ONG HOA XUYẾN CHI

 

 

22:00:08

                       

 

NÔI VÕNG TỰ ĐỘNG VINANOI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ Tư

31/03/2021

 

 

 

 

6:00:25

                       

 

BỘ 2 HỘP VIÊN NANG INCA CARE CASULE OMEGA 3-6-9

 

8:07:47

                       

 

TINH NGHỆ CURCUMIN HONEYLAND

 

10:00:07

                       

 

TP BVSK MẬT ONG NGHỆ VIÊN ĐEN

 

12:02:05

                       

 

GHẾ DELI BOSS QUI PHÚC

 

14:00:36

                       

 

MẬT ONG HOA XUYẾN CHI

 

16:03:39

                       

 

GẠO HOMERICE

 

18:16:41

                       

 

MẬT ONG RỪNG SỮA ONG CHÚA XUÂN NGUYÊN

 

20:01:33

                       

 

NƯỚC YẾN THIÊN HOÀNG 18% PLUS

 

 

21:22:02

                       

 

YẾN THIÊN HOÀNG 15%

 

 

22:08:49

                       

 

GHẾ XẾP THƯ GIÃN MINH PHÚ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ Năm

01/04/2021

 

 

 

 

6:03:30

                       

 

NỆM LOUIS 2017

 

8:03:35

                       

 

TP BVSK THIÊN BẢO GIẢO CỔ LAM ĐÔNG Á

 

10:00:51

                       

 

NƯỚC YẾN THIÊN HOÀNG 18% PLUS

 

12:00:31

                       

 

TPBVSK VIÊN ĐÔNG TRÙNG HẠ THẢO SAFFRON

 

14:01:45

                       

 

MẬT ONG HOA XUYẾN CHI HONEYLAND

 

16:03:22

                       

 

NƯỚC ION KIỀM FUJIWA

 

18:29:46

                       

 

GẠO HOMERICE

 

20:01:54

                       

 

YẾN THIÊN HOÀNG 15%

 

 

21:03:20

                       

 

BỘ NỒI SỨ COOP SELECT

 

 

22:02:12

                       

 

TỎI CÔ ĐƠN KIM CƯƠNG ĐÔNG Á

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ Sáu

02/04/2021

 

 

 

6:02:12

                       

 

GHẾ XẾP THƯ GIÃN PHÚ ĐÀO GIA

 

8:01:23

                       

 

MẬT ONG HOA XUYẾN CHI HONEYLAND

 

10:08:50

                       

 

VUA GẠO

 

12:03:21

                       

 

VÕNG XẾP QUI PHÚC

 

14:11:44

                       

 

YẾN THIÊN HOÀNG 15%

 

16:06:58

                       

 

BỘ 5 CHAI GIẶT TRẮNG SÁNG & 5 CHAI GIẶT CHỐNG LEM KOLORTEX 1L

 

18:19:36

                       

 

BỘ NỒI SỨ COOP SELECT

 

20:09:24

                       

 

YẾN SÀO THIÊN HOÀNG HUYẾT YẾN ĐÔNG TRÙNG HẠ THẢO 15% YẾN HUYẾT

 

 

21:31:00

                       

 

YẾN NƯỚC CUNG ĐÌNH 15%

 

 

22:04:06

                       

 

NÔI VÕNG ĐA NĂNG VINANOI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ Bảy

03/04/2021

 

 

6:03:30

                       

 

GẠO LOUIS DIAMOND

 

7:32:52

                       

GHẾ XẾP THƯ GIÃN PHÚ ĐÀO GIA

 

9:29:19

                       

BỘ 4 CHAI NƯỚC GIẶT NET MATIC

 

11:21:41

                       

TP BVSK MẬT ONG NGHỆ VIÊN ĐEN

 

13:28:32

                       

GHẾ DELI BOSS QUI PHÚC

 

15:28:34

                       

YẾN THIÊN HOÀNG 15%

 

17:09:45

                       

MẬT ONG RỪNG SỮA ONG CHÚA XUÂN NGUYÊN

 

19:26:55

                       

NƯỚC YẾN CAO CẤP THIÊN HOÀNG 12%

 

 

20:26:04

 

BỘ CHĂM SÓC NHÀ CỬA EUROCHEM

 

 

21:19:01

                       

TP BVSK THIÊN BẢO GIẢO CỔ LAM ĐÔNG Á

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chủ Nhật

04/04/2021

 

 

 

 

 

 

6:02:12

                       

BỘ 2 HỘP VIÊN NANG INCA CARE CASULE OMEGA 3-6-9

 

8:07:18

                       

TINH NGHỆ CURCUMIN HONEYLAND

 

10:02:20

                       

TP BVSK MẬT ONG NGHỆ VIÊN ĐEN

 

12:02:34

                       

GHẾ DELI BOSS QUI PHÚC

 

14:01:47

                       

 

MẬT ONG HOA XUYẾN CHI

 

16:02:05

                       

 

GẠO HOMERICE

 

18:18:14

                       

 

MẬT ONG RỪNG SỮA ONG CHÚA XUÂN NGUYÊN

 

20:01:35

                       

 

NƯỚC YẾN THIÊN HOÀNG 18% PLUS

 

 

21:23:55

                       

 

YẾN THIÊN HOÀNG 15%

 

 

22:02:31

                       

 

NƯỚC YẾN ĐƯỜNG PHÈN VIETNEST 12.5%

 

 

 

LỊCH PHÁT SÓNG KÊNH SCTV4

 

NGÀY

 

THỜI GIAN PHÁT SÓNG

 

TÊN CHƯƠNG TRÌNH

 

 

 

 

 

 

Thứ Hai

29/03/2021

 

 

 

Sau bản tin 6h30

(Sau CT Nhịp sống hôm nay)

 

 

XE ĐẠP TẬP AIRBIKE

 

 

 

BỘ NỒI INOX MISHIO MK-204

 

 

 

Trước phim 8h00

 

 

GHẾ XẾP THƯ GIÃN THÔNG MINH KACHI MK171

 

 

 

Sau bản tin 11h30

(Sau CT Chuyện nóng 24h)

 

NỒI CHIÊN KHÔNG DẦU RAPIDO 4L

 

 

Sau phim 17h

(Sau phim Việt Nam 17h)

 

MÁY XAY THỊT MISHIO MK - 135

 

 

 

 

 

 

 

Thứ Ba

30/03/2021

 

 

 

Sau bản tin 6h30

(Sau CT Nhịp sống hôm nay)

 

 

BỘ NỒI INOX MISHIO MK-204

 

 

 

GHẾ XẾP THƯ GIÃN HAKAWA

 

 

 

Trước phim 8h00

 

 

XE ĐẠP TẬP AIRBIKE

 

 

 

Sau bản tin 11h30

(Sau CT Chuyện nóng 24h)

 

BỘ NỒI INOX MISHIO MK-204

 

 

Sau phim 17h

(Sau phim Việt Nam 17h)

 

GHẾ XẾP THƯ GIÃN THÔNG MINH KACHI MK171

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ

31/03/2021

 

 

 

Sau bản tin 6h30

(Sau CT Nhịp sống hôm nay)

 

 

BỘ NỒI INOX MISHIO MK-204

 

 

 

MÁY XAY THỊT MISHIO MK - 135

 

 

 

Trước phim 8h00

 

 

GHẾ XẾP THƯ GIÃN HAKAWA

 

 

 

Sau bản tin 11h30

(Sau CT Chuyện nóng 24h)

 

NỒI CHIÊN KHÔNG DẦU RAPIDO 4L

 

 

Sau phim 17h

(Sau phim Việt Nam 17h)

 

BỘ NỒI INOX MISHIO MK-204

 

 

 

 

 

 

Thứ Năm

01/04/2021

 

 

 

Sau bản tin 6h30

(Sau CT Nhịp sống hôm nay)

 

 

NỒI ÁP SUẤT CAO HAPPYCALL 24CM

 

 

 

XE ĐẠP TẬP AIRBIKE

 

 

 

Trước phim 8h00

 

 

GHẾ XẾP THƯ GIÃN THÔNG MINH KACHI MK171

 

 

 

Sau bản tin 11h30

(Sau CT Chuyện nóng 24h)

 

BỘ NỒI INOX MISHIO MK-204

 

 

Sau phim 17h

(Sau phim Việt Nam 17h)

 

MÁY XAY THỊT MISHIO MK - 135

 

 

 

 

 

 

Thứ Sáu

02/04/2021

 

 

 

Sau bản tin 6h30

(Sau CT Nhịp sống hôm nay)

 

 

GHẾ XẾP THƯ GIÃN HAKAWA

 

 

 

BỘ NỒI INOX MISHIO MK-204

 

 

 

Trước phim 8h00

 

 

NỒI ÁP SUẤT CAO HAPPYCALL 24CM

 

 

 

Sau bản tin 11h30

(Sau CT Chuyện nóng 24h)

 

NỒI CHIÊN KHÔNG DẦU RAPIDO 4L

 

 

Sau phim 17h

(Sau phim Việt Nam 17h)

 

BỘ NỒI INOX MISHIO MK-204

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ Bảy

03/04/2021

 

 

 

Sau bản tin 6h30

(Sau CT Nhịp sống hôm nay)

 

 

BỘ NỒI INOX MISHIO MK-204

 

 

 

MÁY XAY THỊT MISHIO MK – 135

 

 

 

Trước phim 8h00

 

 

XE ĐẠP TẬP AIRBIKE

 

 

 

Sau bản tin 11h30

(Sau CT Chuyện nóng 24h)

 

GHẾ XẾP THƯ GIÃN THÔNG MINH KACHI MK171

 

 

Sau phim 17h

(Sau phim Việt Nam 17h)

 

NỒI ÁP SUẤT CAO HAPPYCALL 24CM

 

 

 

 

 

 

 

Chủ Nhật

04/04/2021

 

 

 

Sau bản tin 6h30

(Sau CT Nhịp sống hôm nay)

 

 

XE ĐẠP TẬP AIRBIKE

 

 

 

BỘ NỒI INOX MISHIO MK-204

 

 

 

Trước phim 8h00

 

 

GHẾ XẾP THƯ GIÃN HAKAWA

 

 

Sau bản tin 11h30

(Sau CT Chuyện nóng 24h)

 

NỒI CHIÊN KHÔNG DẦU RAPIDO 4L

 

 

Sau phim 17h

(Sau phim Việt Nam 17h)

 

MÁY XAY THỊT MISHIO MK - 135

 

 

LỊCH PHÁT SÓNG KÊNH SCTV14

 

NGÀY

 

THỜI GIAN PHÁT SÓNG

 

TÊN CHƯƠNG TRÌNH

 

Thứ Hai

29/03/2021

 

 

 

Sau Phim 13h45

14h30-14h40

 

BỘ NỒI INOX MISHIO MK-204

 

Thứ Ba

30/03/2021

 

 

 

Sau Phim 13h45

14h30-14h40

 

BỘ NỒI INOX MISHIO MK-204

 

Thứ

31/03/2021

 

 

 

Sau Phim 13h45

14h30-14h40

 

BỘ NỒI INOX MISHIO MK-204

 

Thứ Năm

01/04/2021

 

 

 

Sau Phim 13h45

14h30-14h40

 

BỘ NỒI INOX MISHIO MK-204

 

Thứ Sáu

02/04/2021

 

 

 

Sau Phim 13h45

14h30-14h40

 

BỘ NỒI INOX MISHIO MK-204

 

Thứ Bảy

03/04/2021

 

 

 

Sau Phim 13h45

14h30-14h40

 

BỘ NỒI INOX MISHIO MK-204

 

Chủ Nhật

04/04/2021

 

 

 

Sau Phim 13h45

14h30-14h40

 

BỘ NỒI INOX MISHIO MK-204

————————

TIN LIÊN QUAN

THÔNG TIN SCMEDIA

HOTLINE Đặt Hàng:

(028) 44 55 88 99

091 626 5770

  Email:

  support@scmedia.com.vn

  Hotline Dịch Vụ

  0941 61 17 17

  KẾT NỐI VỚI SCMEDIA

  Đăng ký nhận thư

  cuộn

  Product Videos

  Loading the player...

  Thư tín