TÌM KIẾM THEO TỪ KHÓA

LỊCH PHÁT SÓNG TUẦN 20.07-26.07.2020

Ngày đăng: 20-07-2020 17:18:33

 

 

LỊCH PHÁT SÓNG KÊNH HTVCO.OP

20.07.2020 – 26.07.2020

 

NGÀY

 

THỜI GIAN PHÁT SÓNG

 

TÊN CHƯƠNG TRÌNH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ Hai

20/07/2020

 

 

6:00:07

 

 

GẠO VIBIGABA 2016

 

 

7:23:25

 

 

BỘ 3 CHAI NƯỚC GIẶT AROTA 2020

 

 

9:10:47

 

 

MẬT ONG THIÊN NHIÊN HOA RỪNG THẢO DƯỢC HONEYLAND

 

 

11:40:23

 

 

NƯỚC ION KIỀM FUJIWA

 

 

13:14:32

 

 

MẬT ONG HOA XUYẾN CHI T3.2019

 

 

14:15:56

 

 

MẬT ONG HOA CỎ ĐIỆN BIÊN HONEYLAND 07.2020

 

 

15:48:50

 

 

KHÔ GÀ CHÙM NGÂY 07.2020

 

 

16:49:43

 

 

BỘ CHĂM SÓC NHÀ CỬA EUROCHEM 2020

 

 

 

19:15:39

 

 

NƯỚC ION KIỀM FUJIWA

 

 

 

19:40:45

 

 

COMBO 3 QUẦN KAKI NAM P&ARGO 07. 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ThứBa

21/07/2020

 

 

 

 

 

 

 

5:57:55

 

 

GẠO LINH CHI NẤM VIỆT 2018

 

 

7:11:13

 

 

BỘ 4 CHAI NƯỚC GIẶT NET MATIC

 

 

8:49:31

 

 

BỘ CHĂM SÓC NHÀ CỬA EUROCHEM 2020

 

 

9:47:15

 

 

BỘ CHĂM SÓC NHÀ CỬA NET 06.2020

 

 

11:18:14

 

 

TP BVSK THIÊN BẢO GIẢO CỔ LAM ĐÔNG Á

 

 

13:10:15

 

 

NÔI VÕNG TỰ ĐỘNG VINANOI 2020

 

 

14:22:57

 

 

TỎI ĐEN LINH ĐAN 11.2019

 

 

15:39:07

 

 

GHẾ DU LỊCH DELI HAPPY 2020

 

 

 

17:06:40

 

 

YẾN HOA HỒNG 15% HIMA 07.2020

 

 

 

19:14:04

 

 

MẬT ONG RỪNG SỮA ONG CHÚA HONEYLAND 07.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ Tư

22/07/2020

 

 

 

 

6:34:20

 

 

GẠO VIBIGABA 2016

 

 

8:11:09

 

 

TỎI ĐEN LINH ĐAN 11.2019

 

 

9:42:07

 

 

TP BVSK VIÊN SỮA ONG CHÚA COLLAGEN ROYAL JELLY 06.2020

 

 

10:59:44

 

 

BỘ 3 NƯỚC GIẶT XẢ SAWADY 3.8L

 

 

12:09:01

 

 

COMBO 3 QUẦN KAKI NAM P&ARGO 07. 2020

 

 

14:20:34

 

 

TP BVSK THIÊN BẢO GIẢO CỔ LAM ĐÔNG Á

 

 

15:59:39

 

 

ĐÔNG TRÙNG HẠ THẢO TỔ YẾN HIMA 2019

 

 

18:26:30

 

 

TP BVSK VIÊN SỮA ONG CHÚA COLLAGEN ROYAL JELLY 06.2020

 

 

 

20:22:01

 

 

KHÔ GÀ CHÙM NGÂY 07.2020

 

 

 

20:54:04

 

 

GHẾ DU LỊCH DELI HAPPY 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ Năm

23/07/2020

 

 

 

 

5:57:55

 

 

GIAN HÀNG INOX QUI PHÚC T8.2019

 

 

7:14:03

 

 

NỆM LOUIS 2017

 

 

9:03:58

 

 

YẾN HOA HỒNG 15% HIMA 07.2020

 

 

10:14:18

 

 

MẬT ONG SỮA ONG CHÚA TRƯỜNG THỌ 11.2019

 

 

11:36:02

 

 

MẬT ONG TRACYBEE T8.2019

 

 

13:32:08

 

 

NÔI VÕNG TỰ ĐỘNG VINANOI 2020

 

 

15:19:19

 

 

YẾN NƯỚC THIÊN HOÀNG 5%_2018

 

 

16:26:16

 

 

TỎI ĐEN LINH ĐAN 11.2019

 

 

 

18:24:48

 

 

MẬT ONG SỮA ONG CHÚA TRƯỜNG THỌ 11.2019

 

 

 

20:13:07

 

 

MẬT ONG HOA XUYẾN CHI HONEYLAND

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ Sáu

24/07/2020

 

 

 

6:00:07

 

 

GHẾ XẾP THƯ GIÃN MINH PHÚ 2018

 

 

7:02:20

 

 

GIAN HÀNG INOX QUI PHÚC T8.2019

 

 

8:38:19

 

 

YẾN NƯỚC THIÊN HOÀNG 5%_2018

 

 

9:59:11

 

 

BỘ CHĂM SÓC NHÀ CỬA NET 06.2020

 

 

11:33:28

 

 

VÕNG ĐÀO CAO CẤP PHÚ ĐÀO GIA 2019

 

 

12:09:14

 

 

COMBO 3 QUẦN KAKI NAM P&ARGO 07. 2020

 

 

14:57:52

 

 

BỘ 4 NƯỚC GIẶT XẢ KOLORTEX 07.2020

 

 

16:00:52

 

 

NÔI VÕNG TỰ ĐỘNG VINANOI 2020

 

 

 

18:39:11

 

 

TỎI ĐEN LINH ĐAN 11.2019

 

 

 

20:04:24

 

 

YẾN HUYẾT HIMA CHƯNG SẴN 15%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ Bảy

25/07/2020

 

 

5:57:55

 

 

BỘ 3 CHAI NƯỚC GIẶT AROTA 2020

 

 

6:50:53

 

 

GẠO LINH CHI NẤM VIỆT 2018

 

 

9:16:42

 

 

TP BVSK HÀ THỦ Ô XUÂN NGUYÊN 06.2020

 

 

10:30:54

 

 

COMBO 3 QUẦN KAKI NAM P&ARGO 07. 2020

 

 

12:03:10

 

 

MẬT ONG HOA XUYẾN CHI HONEYLAND

 

 

13:27:17

 

 

MẬT ONG HOA CỎ ĐIỆN BIÊN HONEYLAND 07.2020

 

 

15:43:30

 

 

BỘ CHĂM SÓC NHÀ CỬA EUROCHEM 2020

 

 

16:59:48

 

 

YẾN HOA HỒNG 15% HIMA 07.2020

 

 

 

20:22:12

 

 

TỎI CÔ ĐƠN KIM CƯƠNG ĐÔNG Á 2019

 

 

 

21:11:08

 

 

MẬT ONG TRACYBEE T8.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chủ Nhật

26/07/2020

 

 

 

 

 

 

6:00:07

 

 

NỆM LOUIS

 

 

7:23:31

 

 

GHẾ XẾP THƯ GIÃN MINH PHÚ 2018

 

 

9:11:50

 

 

COMBO 3 QUẦN KAKI NAM P&ARGO 07. 2020

 

 

10:40:15

 

 

BỘ CHĂM SÓC NHÀ CỬA NET 06.2020

 

 

12:25:17

 

 

MẬT ONG HOA XUYẾN CHI HONEYLAND

 

 

13:39:49

 

 

TỎI ĐEN LINH ĐAN 11.2019

 

 

15:26:51

 

 

KHÔ GÀ CHÙM NGÂY 07.2020

 

 

17:09:24

 

 

YẾN THIÊN HOÀNG 12% 04.2019

 

 

 

19:39:50

 

 

BỘ 5 CHAI GIẶT TRẮNG SÁNG & 5 CHAI GIẶT CHỐNG LEM KOLORTEX 1L 11.2019

 

 

 

21:08:01

 

 

TỎI CÔ ĐƠN KIM CƯƠNG ĐÔNG Á 2019

 

 

 

 

LỊCH PHÁT SÓNG KÊNH SCTV9

 

NGÀY

 

THỜI GIAN PHÁT SÓNG

 

TÊN CHƯƠNG TRÌNH

 

Thứ Hai

20/07/2019

Trước Phim 14H00 (13h45-14h00)

NỒI CHIÊN KHÔNG DẦU MISHIO MK165 5.5L

Sau Phim 15H00 (15h45-16h00)

BO DUNG CU CAM TAY DA NANG KACHI MK-89

Sau Phim 17H00 (17h45-18h00)

MÁY PHUN XỊT RỬA CAO ÁP KACHI MK-164

 

Thứ Ba

21/07/2019

Trước Phim 14H00 (13h45-14h00)

NEM MASSAGE BELLA

Sau Phim 15H00 (15h45-16h00)

MÁY PHUN XỊT RỬA CAO ÁP KACHI MK-164

Sau Phim 17H00 (17h45-18h00)

YẾN NƯỚC CUNG ĐÌNH 15%

 

Thứ Tư

22/07/2020

Trước Phim 14H00 (13h45-14h00)

YẾN NƯỚC CUNG ĐÌNH 15%

 

Sau Phim 15H00 (15h45-16h00)

NỒI CHIÊN KHÔNG DẦU MISHIO MK165 5.5L

Sau Phim 17H00 (17h45-18h00)

BO DUNG CU CAM TAY DA NANG KACHI MK-89

 

Thứ Năm

23/07/2020

Trước Phim 14H00 (13h45-14h00)

MÁY PHUN XỊT RỬA CAO ÁP KACHI MK-164

 

Sau Phim 15H00 (15h45-16h00)

NEM MASSAGE BELLA

Sau Phim 17H00 (17h45-18h00)

YẾN NƯỚC CUNG ĐÌNH 15%

 

Thứ Sáu

24/07/2020

Trước Phim 14H00 (13h45-14h00)

BO DUNG CU CAM TAY DA NANG KACHI MK-89

 

Sau Phim 15H00 (15h45-16h00)

YẾN NƯỚC CUNG ĐÌNH 15%

Sau Phim 17H00 (17h45-18h00)

NỒI CHIÊN KHÔNG DẦU MISHIO MK165 5.5L

 

Thứ Bảy

25/07/2020

Trước Phim 14H00 (13h45-14h00)

NỒI CHIÊN KHÔNG DẦU MISHIO MK165 5.5L

Sau Phim 15H00 (15h45-16h00)

BO DUNG CU CAM TAY DA NANG KACHI MK-89

Sau Phim 17H00 (17h45-18h00)

MÁY PHUN XỊT RỬA CAO ÁP KACHI MK-164

 

 

LỊCH PHÁT SÓNG KÊNH SCTV14 Phim Việt

 

NGÀY

 

THỜI GIAN PHÁT SÓNG

 

TÊN CHƯƠNG TRÌNH

 

Thứ Hai

20/07/2020

Trước phim truyện VN 12h45 (12h30 - 13h45)

BỘ 10 MÓN TRENDY

 

Trước phim truyện VN 13h45 (13h30-13h45)

BO DUNG CU CAM TAY DA NANG KACHI MK-89

 

Sau phim truyện VN 14h30 (14h30 - 14h45)

MÁY XAY THỊT MISHIO MK - 135

Sau phim truyện VN 16h45 (17h30-17h45)

NỒI CHIÊN KHÔNG DẦU MISHIO MK165 5.5L

 

Thứ Ba

21/07/2020

Trước phim truyện VN 12h45 (12h30 - 13h45)

MÁY XAY THỊT MISHIO MK - 135

 

Trước phim truyện VN 13h45 (13h30-13h45)

BỘ 10 MÓN TRENDY

 

Sau phim truyện VN 14h30 (14h30 - 14h45)

NỒI CHIÊN KHÔNG DẦU MISHIO MK165 5.5L

Sau phim truyện VN 16h45 (17h30-17h45)

MÁY XAY THỊT MISHIO MK - 135

 

Thứ Tư

22/07/2020

Trước phim truyện VN 12h45 (12h30 - 13h45)

BO DUNG CU CAM TAY DA NANG KACHI MK-89

 

Trước phim truyện VN 13h45 (13h30-13h45)

BỘ 10 MÓN TRENDY

 

Sau phim truyện VN 14h30 (14h30 - 14h45)

MÁY XAY THỊT MISHIO MK - 135

Sau phim truyện VN 16h45 (17h30-17h45)

NỒI CHIÊN KHÔNG DẦU MISHIO MK165 5.5L

 

Thứ Năm

23/07/2020

Trước phim truyện VN 12h45 (12h30 - 13h45)

BỘ 10 MÓN TRENDY

 

Trước phim truyện VN 13h45 (13h30-13h45)

NỒI CHIÊN KHÔNG DẦU MISHIO MK165 5.5L

 

Sau phim truyện VN 14h30 (14h30 - 14h45)

MÁY XAY THỊT MISHIO MK - 135

Sau phim truyện VN 16h45 (17h30-17h45)

MÁY XAY THỊT MISHIO MK - 135

 

Thứ Sáu

24/07/2020

Trước phim truyện VN 12h45 (12h30 - 13h45)

NỒI CHIÊN KHÔNG DẦU MISHIO MK165 5.5L

 

Trước phim truyện VN 13h45 (13h30-13h45)

MÁY XAY THỊT MISHIO MK - 135

 

Sau phim truyện VN 14h30 (14h30 - 14h45)

BO DUNG CU CAM TAY DA NANG KACHI MK-89

Sau phim truyện VN 16h45 (17h30-17h45)

BỘ 10 MÓN TRENDY

 

Thứ Bảy

25/07/2020

Trước phim truyện VN 12h45 (12h30 - 13h45)

BỘ 10 MÓN TRENDY

 

Trước phim truyện VN 13h45 (13h30-13h45)

MÁY XAY THỊT MISHIO MK - 135

 

Sau phim truyện VN 14h30 (14h30 - 14h45)

NỒI CHIÊN KHÔNG DẦU MISHIO MK165 5.5L

Sau phim truyện VN 16h45 (17h30-17h45)

MÁY XAY THỊT MISHIO MK - 135

 

 

LỊCH PHÁT SÓNG KÊNH TODAY TV

 

NGÀY

 

THỜI GIAN PHÁT SÓNG

 

TÊN CHƯƠNG TRÌNH

 

Thứ Hai

20/07/2020

Sau chương trình (14h45-15h00)

MÁY XAY THỊT ĐA NĂNG MISHIO MK-135

 

Thứ Ba

21/07/2020

Sau chương trình (14h45-15h00)

MÁY XAY THỊT ĐA NĂNG MISHIO MK-135

 

Thứ Tư

22/07/2020

Sau chương trình (14h45-15h00)

MÁY XAY THỊT ĐA NĂNG MISHIO MK-135

 

Thứ Năm

23/07/2020

Sau chương trình (14h45-15h00)

MÁY XAY THỊT ĐA NĂNG MISHIO MK-135

 

Thứ Sáu

24/07/2020

Sau chương trình (14h45-15h00)

MÁY XAY THỊT ĐA NĂNG MISHIO MK-135

 

Thứ Bảy

25/07/2020

Sau chương trình (14h45-15h00)

MÁY XAY THỊT ĐA NĂNG MISHIO MK-135

 

TIN LIÊN QUAN

THÔNG TIN SCMEDIA

HOTLINE Đặt Hàng:

(028) 44 55 88 99

091 626 5770

  Email:

  support@scmedia.com.vn

  Hotline Dịch Vụ

  0941 61 17 17

  KẾT NỐI VỚI SCMEDIA

  Đăng ký nhận thư

  cuộn

  Product Videos

  Loading the player...

  Thư tín