TÌM KIẾM THEO TỪ KHÓA

LỊCH PHÁT SÓNG TUẦN 24.02.2020 - 01.03.2020

Ngày đăng: 24-02-2020 10:05:26

 

 

LỊCH PHÁT SÓNG KÊNH HTVCO.OP

24.02.2020 – 01.03.2020

 

NGÀY

 

THỜI GIAN PHÁT SÓNG

 

TÊN CHƯƠNG TRÌNH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ Hai

24/02/2020

 

 

5:56:55

 

 

GẠO VIBIGABA 2016

 

 

7:57:13

 

 

MẬT ONG THIÊN NHIÊN HOA RỪNG THẢO DƯỢC HONEYLAND

 

 

8:53:30

 

 

BỘ CHĂN DRAP GỐI HOMETEX 01.2020

 

 

11:53:15

 

 

KHẨU TRANG NEOMASK 2020

 

 

13:00:20

 

 

BỘ LAU NHÀ MEGAHOME XMOP 365

 

 

14:26:57

 

 

BỘ CHĂN DRAP GỐI HOMETEX 01.2020

 

 

15:38:04

 

 

MẬT ONG SỮA ONG CHÚA TRƯỜNG THỌ 11.2019

 

 

17:01:23

 

 

TỎI ĐEN LINH ĐAN 11.2019

 

 

 

18:45:56

 

 

GIAN HÀNG TỦ NHỰA DUY TÂN 2019

 

 

 

19:53:17

 

 

VIÊN TINH NGHỆ MẬT ONG SỮA CHÚA HONEYLAND

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ThứBa

25/02/2020

 

 

 

 

 

 

 

6:36:41

 

 

NỒI CƠM ĐIỆN GOAL 12.2019

 

 

8:06:05

 

 

GẠO LINH CHI NẤM VIỆT 2018

 

 

9:20:13

 

 

YẾN THIÊN HOÀNG CAO CẤP 12%

 

 

13:31:02

 

 

BỘ 3 CHAI NƯỚC GIẶT AROTA 2020

 

 

14:25:58

 

 

KHẨU TRANG NEOMASK 2020

 

 

15:02:49

 

 

MẬT ONG THIÊN NHIÊN HOA RỪNG THẢO DƯỢC HONEYLAND

 

 

19:40:45

 

 

BỘ CHĂM SÓC NHÀ CỬA EUROCHEM 2020

 

 

20:39:37

 

 

BỘ CHĂN DRAP GỐI HOMETEX 01.2020

 

 

 

21:52:18

 

 

TỎI CÔ ĐƠN KIM CƯƠNG ĐÔNG Á 2019

 

 

 

23:31:33

 

 

MẬT ONG CHÍN HONIMORE HOA YÊN BẠCH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ Tư

26/02/2020

 

 

 

 

8:25:49

 

 

TỎI ĐEN LINH ĐAN 11.2019

 

 

9:14:05

 

 

TP BVSK CAO NHUNG HƯƠU HƯƠNG SƠN 02.2020

 

 

11:15:34

 

 

BỘ 4 CHAI NƯỚC GIẶT NET MATIC

 

 

12:23:34

 

 

TPBVSK VỊ AN G-PHARM 2019

 

 

15:04:19

 

 

CHÁO YẾN THIÊN HOÀNG 02.2020

 

 

16:58:58

 

 

YẾN THIÊN HOÀNG CAO CẤP 15% - HƯƠNG VANI

 

 

18:32:37

 

 

YẾN TINH CHẾ SỢI VIETNEST 02.2020

 

 

20:19:45

 

 

BỘ LAU NHÀ MEGAHOME XMOP 365

 

 

 

21:13:52

 

 

TỎI CÔ ĐƠN KIM CƯƠNG ĐÔNG Á 2019

 

 

 

22:36:12

 

 

BỘ 3 CHẢO CHỐNG DÍNH ELMICH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ Năm

27/02/2020

 

 

 

 

5:59:32

 

 

KỆ CHÉN INOX DONA QUI PHÚC 2019

 

 

7:26:00

 

 

TP BVSK THIÊN BẢO GIẢO CỔ LAM ĐÔNG Á

 

 

8:01:02

 

 

BỘ 5 CHAI GIẶT TRẮNG SÁNG & 5 CHAI GIẶT CHỐNG LEM KOLORTEX 1L 11.2019

 

 

9:37:47

 

 

BỘ LAU NHÀ MEGAHOME XMOP 365

 

 

10:12:15

 

 

YẾN CUNG ĐÌNH ĐƯỜNG PHÈN 15%

 

 

13:02:09

 

 

GIAN HÀNG TỦ NHỰA DUY TÂN 2019

 

 

15:03:18

 

 

KHẨU TRANG NEOMASK 2020

 

 

16:35:12

 

 

TỎI ĐEN LINH ĐAN 11.2019

 

 

 

17:19:17

 

 

BỘ CHĂN DRAP GỐI HOMETEX 01.2020

 

 

 

20:12:44

 

 

TỎI CÔ ĐƠN KIM CƯƠNG ĐÔNG Á 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ Sáu

28/02/2020

 

 

 

6:13:25

 

 

NỒI CƠM ĐIỆN GOAL 12.2019

 

 

7:27:45

 

 

VUA GẠO 2019

 

 

8:47:15

 

 

BỘ 3 CHAI NƯỚC GIẶT AROTA 2020

 

 

10:18:44

 

 

BỘ CHĂM SÓC NHÀ CỬA EUROCHEM 2020

 

 

11:36:24

 

 

CHÁO YẾN THIÊN HOÀNG 02.2020

 

 

14:34:12

 

 

GHẾ XẾP THƯ GIÃN MINH PHÚ 2018

 

 

16:35:38

 

 

TP BVSK CAO NHUNG HƯƠU HƯƠNG SƠN 02.2020

 

 

18:26:05

 

 

MẬT ONG THIÊN NHIÊN HOA RỪNG THẢO DƯỢC HONEYLAND

 

 

 

20:04:46

 

 

VIÊN TINH NGHỆ MẬT ONG SỮA CHÚA HONEYLAND

 

 

 

20:57:09

 

 

TỎI CÔ ĐƠN KIM CƯƠNG ĐÔNG Á 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ Bảy

29/02/2020

 

 

8:44:08

 

 

GIAN HÀNG TỦ NHỰA DUY TÂN 2019

 

 

9:51:49

 

 

KHẨU TRANG NEOMASK 2020

 

 

11:20:44

 

 

TPBVSK VỊ AN G-PHARM 2019

 

 

13:01:03

 

 

VIÊN TINH NGHỆ MẬT ONG SỮA CHÚA HONEYLAND

 

 

14:30:06

 

 

MẬT ONG SỮA ONG CHÚA TRƯỜNG THỌ 11.2019

 

 

16:55:06

 

 

NƯỚC ION KIỀM FUJIWA

 

 

19:02:05

 

 

CHÁO YẾN THIÊN HOÀNG 02.2020

 

 

20:05:22

 

 

TINH NGHỆ CURCUMIN HONEYLAND 2019

 

 

 

21:02:23

 

 

BỘ CHĂN DRAP GỐI HOMETEX 01.2020

 

 

 

21:57:03

 

 

BỘ LAU NHÀ MEGAHOME 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chủ Nhật

01/03/2020

 

 

 

 

 

 

6:45:33

 

 

NỆM CSTN VINALATEX

 

 

8:50:14

 

 

BỘ CHĂM SÓC NHÀ CỬA EUROCHEM 2020

 

 

11:06:22

 

 

KHẨU TRANG NEOMASK 2020

 

 

12:19:14

 

 

TPBVSK VỊ AN G-PHARM 2019

 

 

13:45:36

 

 

VÕNG ĐÀO CAO CẤP PHÚ ĐÀO GIA 2019

 

 

15:19:55

 

 

THỰC PHẨM BẢO VỆ SỨC KHỎE NƯỚC UỐNG THẢO DƯỢC WEWELL

 

 

17:06:44

 

 

BỘ 3 CHAI NƯỚC GIẶT AROTA 2020

 

 

19:02:36

 

 

BỘ CHĂN DRAP GỐI HOMETEX 01.2020

 

 

 

19:55:05

 

 

CHÁO YẾN THIÊN HOÀNG 02.2020

 

 

 

21:44:24

 

 

GIAN HÀNG TỦ NHỰA DUY TÂN 2019

 

 

 

LỊCH PHÁT SÓNG KÊNH SCTV Phim Tổng Hợp

 

NGÀY

 

THỜI GIAN PHÁT SÓNG

 

TÊN CHƯƠNG TRÌNH

 

Thứ Hai

24/02/2019

Trước phim 11h (10h55 – 11h)

ẤM ĐUN SIÊU TỐC VÀ NỒI NẤU MÌ DAEWOON

 

Sau phim 11h ( 11h50 – 11h55)

MÁY XAY THỊT MISHIO MK - 135

Sau phim 14h (14h45 – 14h50)

KEM GIẢM NHĂN CẤP TỐC DR.BOTOSKIN

Sau phim 18h (18h50 – 18h55)

NỆM MASSAGE BELLA

 

Thứ Ba

25/02/2019

Trước phim 11h (10h55 – 11h)

NỒI Ủ NHIỆT MK - 187

 

Sau phim 11h ( 11h50 – 11h55)

ẤM ĐUN SIÊU TỐC VÀ NỒI NẤU MÌ DAEWOON

Sau phim 14h (14h45 – 14h50)

MÁY XAY THỊT MISHIO MK - 135

Sau phim 18h (18h50 – 18h55)

KEM GIẢM NHĂN CẤP TỐC DR.BOTOSKIN

 

Thứ Tư

26/02/2020

Trước phim 11h (10h55 – 11h)

NỆM MASSAGE BELLA

 

Sau phim 11h ( 11h50 – 11h55)

NỒI Ủ NHIỆT MK - 187

Sau phim 14h (14h45 – 14h50)

ẤM ĐUN SIÊU TỐC VÀ NỒI NẤU MÌ DAEWOON

Sau phim 18h (18h50 – 18h55)

MÁY XAY THỊT MISHIO MK - 135

 

Thứ Năm

27/02/2020

Trước phim 11h (10h55 – 11h)

MÁY XAY THỊT MISHIO MK - 135

 

Sau phim 11h ( 11h50 – 11h55)

KEM GIẢM NHĂN CẤP TỐC DR.BOTOSKIN

Sau phim 14h (14h45 – 14h50)

NỆM MASSAGE BELLA

Sau phim 18h (18h50 – 18h55)

ẤM ĐUN SIÊU TỐC VÀ NỒI NẤU MÌ DAEWOON

 

Thứ Sáu

28/02/2019

Trước phim 11h (10h55 – 11h)

ẤM ĐUN SIÊU TỐC VÀ NỒI NẤU MÌ DAEWOON

 

Sau phim 11h ( 11h50 – 11h55)

NỆM MASSAGE BELLA

Sau phim 14h (14h45 – 14h50)

NỒI Ủ NHIỆT MK - 187

Sau phim 18h (18h50 – 18h55)

KEM GIẢM NHĂN CẤP TỐC DR.BOTOSKIN

 

Thứ Bảy

29/02/2020

Trước phim 11h (10h55 – 11h)

KEM GIẢM NHĂN CẤP TỐC DR.BOTOSKIN

 

Sau phim 11h ( 11h50 – 11h55)

ẤM ĐUN SIÊU TỐC VÀ NỒI NẤU MÌ DAEWOON

Sau phim 14h (14h45 – 14h50)

MÁY XAY THỊT MISHIO MK - 135

Sau phim 18h (18h50 – 18h55)

NỒI Ủ NHIỆT MK - 187

 

 

LỊCH PHÁT SÓNG KÊNH Today TV

 

 

NGÀY

 

THỜI GIAN PHÁT SÓNG

 

TÊN CHƯƠNG TRÌNH

 

Thứ Hai

24/02/2020

Trước/Sau chương trình (10h15-10h30)

MÁY LÀM SỮA HẠT ĐA NĂNG MISHIO MK - 160

 

Sau chương trình (14h45-15h00)

BỘ NỒI 10 MÓN TRENDY

 

Thứ Ba

25/02/2020

Trước/Sau chương trình (10h15-10h30)

Bộ Máy Khoan Kachi

Sau chương trình (14h45-15h00)

MÁY LÀM SỮA HẠT ĐA NĂNG MISHIO MK - 160

 

Thứ Tư

26/02/2020

Trước/Sau chương trình (10h15-10h30)

BỘ NỒI 10 MÓN TRENDY

Sau chương trình (14h45-15h00)

Bộ Máy Khoan Kachi

 

Thứ Năm

27/02/2020

Trước/Sau chương trình (10h15-10h30)

MÁY LÀM SỮA HẠT ĐA NĂNG MISHIO MK - 160

Sau chương trình (14h45-15h00)

Bộ Máy Khoan Kachi

 

Thứ Sáu

28/02/2020

Trước/Sau chương trình (10h15-10h30)

BỘ NỒI 10 MÓN TRENDY

Sau chương trình (14h45-15h00)

MÁY LÀM SỮA HẠT ĐA NĂNG MISHIO MK - 160

 

Thứ Bảy

29/02/2020

Trước/Sau chương trình (10h15-10h30)

MÁY LÀM SỮA HẠT ĐA NĂNG MISHIO MK - 160

Sau chương trình (14h45-15h00)

BỘ NỒI 10 MÓN TRENDY

 

TIN LIÊN QUAN

THÔNG TIN SCMEDIA

HOTLINE Đặt Hàng:

(028) 44 55 88 99

091 626 5770

  Email:

  support@scmedia.com.vn

  Hotline Dịch Vụ

  0941 61 17 17

  KẾT NỐI VỚI SCMEDIA

  Đăng ký nhận thư

  cuộn

  Product Videos

  Loading the player...